„MożeMY” 2020

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

W ramach całego projektu przeprowadzimy do końca roku 2020 aż 70 warsztatów we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Do wyboru są cztery tematy warsztatów. Każde ze spotkań będzie trwało 3 godziny. Klasy mogą realizować jeden, dwa warsztaty, bądź cały cykl czterech spotkań. Każdy warsztat jest spójną, zamkniętą całością wyposażającą uczniów w konkretne umiejętności. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów.

 1. Problemy – wiem, co robię
  Warsztat skupiony na prawidłowym reagowaniu na trudne sytuacje. Po wyodrębnieniu najczęstszych problemów wieku dojrzewania i analizie ich przyczyn i skutków, młodzież będzie miała możliwość poznania i wypracowania konstruktywnych sposobów reagowania zarówno w odniesieniu do siebie, jak i swoich rówieśników. Zostaną poruszone kwestie presji otoczenia, rozładowywania napięcia, konfliktów rówieśniczych i rodzinnych, problemów emocjonalnych itp. Analizując skutki i przyczyny tych problemów, młodzież poszuka również odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybiera niekonstruktywne, często zagrażające sposoby ich rozwiązywania.
  Efektem warsztatu będzie większe rozumienie siebie, dostrzeganie zagrożenia negatywnymi skutkami przeżywanych trudności oraz adekwatne i świadome wybory dotyczące sposobów radzenia sobie. Dodatkowo młodzi ludzie nauczą się korzystać z dostępnego wsparcia
  społecznego i sami być takim wsparciem.
 2. Komunikacja – trzymam poziom
  Warsztaty poruszą kwestię agresji i przemocy werbalnej i jej powiązań z niewerbalną. Uczestnicy lepiej zrozumieją mechanizmy rodzące agresywne zachowania i prowadzące do przemocy i nauczą się lepiej je kontrolować zarówno jako ich odbiorcy, jak i nadawcy. Zostaną poruszone kwestie hejtu, biernej agresji, krzywdzącego słownictwa, stosowania ocen i generalizacji w komunikacji. Dzięki lepszemu poznaniu mechanizmów komunikacji i jej znaczenia, będą mogli w bardziej konstruktywny i satysfakcjonujący sposób porozumiewać się z otoczeniem, radzić sobie z atakami na swoją osobę, reagować na przemoc wobec innych i unikać destruktywnych skutków agresywnego komunikowania się.
 3. Różnice – doceniam i szanuję
  Warsztat poświęcony tematyce walki z uprzedzeniami oraz kształtowania wzajemnego szacunku. Jest odpowiedzią na problem narastającej agresji fizycznej, psychicznej jak i werbalnej, bezpośredniej i pośredniej (np. za pomocą mediów społecznościowych. Zajęcia skupiają się na nauce otwartości i oswajaniu adolescentów z różnorodnością, pokazując mechanizmy stereotypizacji, wykluczania, lęku przed innością, pozwalają na budowanie postawy akceptacji , szacunku i prawidłowo rozumianej tolerancji. Ty samym wzmacniają postawę prospołeczną, rozwijają umiejętności interpersonalne i pomagają kształtować dobrą
  atmosferę relacji rówieśniczych.
 4. Relacje – to rozumiem
  Warsztat wzmacniający kompetencje miękkie, w zakresie nawiązywania i podtrzymywania znajomości, ról społecznych, dawania i przyjmowania konstruktywnej krytyki, stawiania granic
  w relacji z bliskimi osobami, rozumienia i uwzględniania potrzeb swoich i cudzych, umiejętnego przechodzenia przez różne etapy przyjaźni. Efektem uczestnictwa w warsztacie ma być zwiększona świadomość wchodzenia i bycia w relacjach z innymi, której często młodym ludziom brakuje. Dzięki tej świadomości i treningowi umiejętności, będą oni mogli lepiej rozumieć własne potrzeby i motywy podejmowanych zachowań, ale również z większą empatią
  i akceptacją patrzyć na potrzeby i zachowania innych, a w efekcie budować zdrowe, satysfakcjonujące związki z ludźmi.

Zgłoszenia i wszelkie informacje: koordynator projektu – tel. 71 338 30 03

Kolejną propozycją dla młodych ludzi będzie grupa socjoterapeutyczna.

Wieloletnie prowadzenie socjoterapii przez specjalistów pracujących w Fundacji pokazuje, że jest to efektywna i potrzebna forma pracy pedagogiczno-psychologicznej, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie posiadają prawidłowych wzorców relacji
społecznych. Socjoterapia stanowi dla nich korektywne doświadczenie, dzięki któremu uczą się nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, prawidłowego rozpoznawania i wyrażania
emocji, radzenia sobie z konfliktami etc. Zdobyte umiejętności pozwalają na podniesienie ich samowiedzy i samooceny, Obniżają też ryzyko sięgania po używki, stosowania przemocy i wykluczenia społecznego.

Punkt interwencyjno – konsultacyjny dla młodzieży

Punkt Konsultacyjny umożliwi młodym ludziom zasięgnięcie profesjonalnej pomocy, dokładny opis problemu, ustalenie jego możliwych przyczyn i jeśli to będzie konieczne – przekierowanie do dalszych specjalistów.
Punkt Konsultacji Psychologicznych jest czynny w czwartki od 16 do 20. Każdy beneficjent może skorzystać z maksymalnie czterech spotkań z psychologiem.

UWAGA!!! Dwa ostatnie czwartki grudnia zostają zamienione na środy, zapraszamy 23 i 30 grudnia w godzinach od 16 do 20.

Młodzież poniżej 16 roku życia powinna zgłosić się do Punktu z opiekunem.

Informacje i zapisy: 71 338 30 03, zapraszamy do kontaktu.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami