„MożeMY” 2021

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

W ramach całego projektu przeprowadzimy do końca roku 2021 aż 85 warsztatów we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Do wyboru jest pięć tematów warsztatów. Każde ze spotkań będzie trwało 3 godziny. Klasy mogą realizować jeden, dwa warsztaty, bądź cały cykl czterech spotkań. Każdy warsztat jest spójną, zamkniętą całością wyposażającą uczniów w konkretne umiejętności. Warsztaty stacjonarne będą prowadzone przez dwóch trenerów.

Do momentu odwołania obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

 1. Problemy – wiem, co robię
  Warsztat skupiony na prawidłowym reagowaniu na trudne sytuacje. Po wyodrębnieniu najczęstszych problemów wieku dojrzewania i analizie ich przyczyn i skutków, młodzież będzie miała możliwość poznania i wypracowania konstruktywnych sposobów reagowania zarówno w odniesieniu do siebie, jak i swoich rówieśników. Zostaną poruszone kwestie presji otoczenia, rozładowywania napięcia, konfliktów rówieśniczych i rodzinnych, problemów emocjonalnych itp. Analizując skutki i przyczyny tych problemów, młodzież poszuka również odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybiera niekonstruktywne, często zagrażające sposoby ich rozwiązywania.
  Efektem warsztatu będzie większe rozumienie siebie, dostrzeganie zagrożenia negatywnymi skutkami przeżywanych trudności oraz adekwatne i świadome wybory dotyczące sposobów radzenia sobie. Dodatkowo młodzi ludzie nauczą się korzystać z dostępnego wsparcia
  społecznego i sami być takim wsparciem.
 2. Komunikacja – trzymam poziom
  Warsztaty poruszą kwestię agresji i przemocy werbalnej i jej powiązań z niewerbalną. Uczestnicy lepiej zrozumieją mechanizmy rodzące agresywne zachowania i prowadzące do przemocy i nauczą się lepiej je kontrolować zarówno jako ich odbiorcy, jak i nadawcy. Zostaną poruszone kwestie hejtu, biernej agresji, krzywdzącego słownictwa, stosowania ocen i generalizacji w komunikacji. Dzięki lepszemu poznaniu mechanizmów komunikacji i jej znaczenia, będą mogli w bardziej konstruktywny i satysfakcjonujący sposób porozumiewać się z otoczeniem, radzić sobie z atakami na swoją osobę, reagować na przemoc wobec innych i unikać destruktywnych skutków agresywnego komunikowania się.
 3. Różnice – doceniam i szanuję
  Warsztat poświęcony tematyce walki z uprzedzeniami oraz kształtowania wzajemnego szacunku. Jest odpowiedzią na problem narastającej agresji fizycznej, psychicznej jak i werbalnej, bezpośredniej i pośredniej (np. za pomocą mediów społecznościowych. Zajęcia skupiają się na nauce otwartości i oswajaniu adolescentów z różnorodnością, pokazując mechanizmy stereotypizacji, wykluczania, lęku przed innością, pozwalają na budowanie postawy akceptacji , szacunku i prawidłowo rozumianej tolerancji. Ty samym wzmacniają postawę prospołeczną, rozwijają umiejętności interpersonalne i pomagają kształtować dobrą
  atmosferę relacji rówieśniczych.
 4. Relacje – to rozumiem
  Warsztat wzmacniający kompetencje miękkie, w zakresie nawiązywania i podtrzymywania znajomości, ról społecznych, dawania i przyjmowania konstruktywnej krytyki, stawiania granic
  w relacji z bliskimi osobami, rozumienia i uwzględniania potrzeb swoich i cudzych, umiejętnego przechodzenia przez różne etapy przyjaźni. Efektem uczestnictwa w warsztacie ma być zwiększona świadomość wchodzenia i bycia w relacjach z innymi, której często młodym ludziom brakuje. Dzięki tej świadomości i treningowi umiejętności, będą oni mogli lepiej rozumieć własne potrzeby i motywy podejmowanych zachowań, ale również z większą empatią
  i akceptacją patrzyć na potrzeby i zachowania innych, a w efekcie budować zdrowe, satysfakcjonujące związki z ludźmi.
 5. Samoregulacja – mam tę moc!
  Warsztat poświęcony zagadnieniu samoregulacji czyli niezwykle potrzebnej, szczególnie w obecnych czasach umiejętności adaptowania się do zmieniających się warunków i radzenia
  sobie z wyzwaniami, opartej na naturalnych potrzebach i kompetencjach. Skupimy się na budowaniu nastawienia sprzyjającego samoregulacji w przeciwstawieniu do samokontroli, z którą często jest ona mylona. Odniesiemy się również do zagadnienia siły woli, dostarczając narzędzi do budowania i rozwijania jej. Szczególny nacisk położony będzie na znaczenie samoregulacji dla dobrostanu i radzenia sobie z problemami, stresem, trudnymi doświadczeniami, napięciem, kłopotami w relacjach interpersonalnych czy brakiem motywacji jako alternatywą wobec niekonstruktywnych sposobów (np sięgania po używki, agresji, wycofania społecznego itp.) Coraz częściej samoregulacja jest uznawana za jedno z najważniejszych źródeł siły psychicznej człowieka, mamy nadzieję, że ten warsztat zachęci i
  przybliży młodym ludziom narzędzia do rozwijania tej ważnej kompetencji.

Zgłoszenia i wszelkie informacje: koordynator projektu – tel. 71 338 30 03

Kolejną propozycją dla młodych ludzi będzie grupa socjoterapeutyczna.

Wieloletnie prowadzenie socjoterapii przez specjalistów pracujących w Fundacji pokazuje, że jest to efektywna i potrzebna forma pracy pedagogiczno-psychologicznej, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie posiadają prawidłowych wzorców relacji
społecznych. Socjoterapia stanowi dla nich korektywne doświadczenie, dzięki któremu uczą się nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, prawidłowego rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie z konfliktami etc. Zdobyte umiejętności pozwalają na podniesienie ich samowiedzy i samooceny, Obniżają też ryzyko sięgania po używki, stosowania przemocy i wykluczenia społecznego.

Punkt interwencyjno-konsultacyjny dla młodzieży

Punkt Konsultacyjny umożliwi młodym ludziom zasięgnięcie profesjonalnej pomocy, dokładny opis problemu, ustalenie jego możliwych przyczyn i jeśli to będzie konieczne – przekierowanie do dalszych specjalistów.
Punkt Konsultacji Psychologicznych stacjonarnie jest czynny w czwartki od 16 do 20. Każdy beneficjent może skorzystać z maksymalnie czterech spotkań z psychologiem. Możliwe są również konsultacje online i telefoniczne po wcześniejszym umówieniu indywidualnego terminu. Zapraszamy również rodziców, opiekunów i osoby z otoczenia młodzieży w sprawach związanych z nastolatkami.

Wymagana rejestracja pod nr 71 338 30 03

Młodzież poniżej 16 roku życia powinna zgłosić się do Punktu z opiekunem.

Informacje i zapisy: 71 338 30 03, zapraszamy do kontaktu.

Naszą nową propozycją w tym roku będzie grupa wsparcia online dla młodzieży, która posłuży jako przestrzeń do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas warsztatów pod merytoryczną opieką specjalistów. Zakładamy, że do specjalistycznych działań projektu (socjoterapia, konsultacje) zgłaszają się osoby, które doświadczają poważnych trudności w obszarze zdrowia psychicznego. Platforma online natomiast wypełnia lukę dla osób, które obiektywnie i subiektywnie nie kwalifikują się do tych form, mają natomiast potrzebę kontynuowania wątków poruszanych na warsztatach, rozwiania wątpliwości, pogłębienia tematu, uzyskania wsparcia i punktu widzenia innych osób – rówieśników i specjalistów. Grupa będzie miała przede wszystkim charakter grupy wsparcia, gdzie główny nacisk położony będzie na aktywizację samych młodych ludzi do inicjowania dyskusji i wymiany doświadczeń, będzie ona jednak monitorowana i moderowana przez specjalistów, czuwających nad tym, by wyjaśniać merytoryczne wątpliwości w oparciu o rzetelną wiedzę i doświadczenie, wykorzeniać mity i błędne przekonania związane z kwestiami uzależnień, zdrowia psychicznego i rozwoju. Grupa dla użytkowników będzie dostępna przez całą dobę od początku marca do dnia zakończenia projektu, nadzór administratora będzie prowadzony na bieżąco, natomiast dyżury specjalistów odpowiadających na pytania i wątpliwości będą ustalane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 48 godzin. Do grupy zaproszenie otrzymają wszyscy uczestnicy warsztatów psychoedukacyjnych.

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami