Accessibility tools panel

„MożeMY” 2022

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

W ramach całego projektu przeprowadzimy do końca roku 2022 70 warsztatów psychoedukacyjnych we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Do wyboru jest pięć tematów warsztatów. Każde ze spotkań będzie trwało 3 godziny. Klasy mogą realizować jeden lub więcej tematów. Każdy warsztat jest spójną, zamkniętą całością wyposażającą uczniów w konkretne umiejętności. Warsztaty stacjonarne będą prowadzone przez dwóch trenerów.

*W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

JA i stres

Warsztat jest odpowiedzią na zgłaszane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli duże natężenie przeżywanego przez młodzież stresu. Najwięcej pojawia się go w związku z ważnymi egzaminami, dlatego dotyczy w ogromnym stopniu klas maturalnych, ale nie tylko. Młodzi ludzie znajdują się bowiem często stale w sytuacji narażenia na stres związany z wymaganiami szkolnymi, sytuacją pandemiczną i ogólną sytuacją społeczną, ciągłą zmiennością i obciążeniem psychicznym i fizycznym. Podczas warsztatów młodzież przyjrzy się reakcji stresowej i lepiej się z nią zapozna, tak, by móc właściwie zarządzać sobą w sytuacjach stresowych. Młodzi ludzie nauczą się odróżniać stres od innych stanów i w konstruktywny sposób reagować — kiedy trzeba unikać stresu i wykorzystywać go, gdy można to zrobić dla większej skuteczności. W warsztacie będziemy koncentrować się jednocześnie na zmianie nastawienia wobec stresu, jak i nauce praktycznych umiejętności reagowania na bodźce stresujące w oparciu o umiejętność samoregulacji.

JA i czas

Również ten warsztat jest odpowiedzią na często zgłaszane zapotrzebowanie uczniów. Obserwacje prowadzących, wyniki ewaluacji, a także głosy samych uczniów i nauczycieli wskazują, że wiele trudności w funkcjonowaniu młodych ludzi zarówno w sferze psychicznej, jak fizycznej wynika z niewłaściwego zarządzania swoim czasem i energią. Młodzi ludzie nie dostrzegają związku między realizacją swoich potrzeb fizycznych i psychicznych a efektami ich działania. Podczas zajęć skupimy się na tym, jak wykorzystać wiedzę i narzędzia do planowania swojego dnia, dopasowywać podejmowane aktywności jednocześnie do zewnętrznych warunków, jak i wewnętrznych potrzeb. Młodzież pozna podstawowe zasady i proste narzędzia do planowania i organizacji czasu.

MoJA opowieść

Młodzież szkół ponadpodstawowych, stając u progu dorosłości, znajduje się w przełomowym momencie życia. Ten moment wiąże się z ogromnymi nadziejami i często z jeszcze większymi obawami. Stale kształtująca się tożsamość, zmieniające się ciało, mózg i zewnętrzne warunki często są dla nich trudne do zrozumienia i ogarnięcia. Niejednokrotnie czują się zagubieni, niepewni własnych celów, potrzeb, wizji przyszłości. A nawet z ukształtowaną wizją, sprecyzowanymi celami, czy choćby marzeniami często trudno im dostrzec sposoby na ich urzeczywistnienie, czy nawet uwierzyć, że to możliwe. Warsztaty zmierzają do lepszego zrozumienia siebie, swoich pragnień i dążeń i kształtowania własnej teraźniejszości i przyszłości w zgodzie ze sobą i w poczuciu sprawczości. Skupimy się na aspektach inteligencji emocjonalnej związanej z właściwym odczytywaniem emocji i reagowaniem na własne potrzeby. Dodatkowo przyjrzymy się celom i dążeniom zarówno z punktu widzenia filozoficznego, jak i w odniesieniu do konkretnych narzędzi służących ich ustalaniu i realizacji. Ważnym elementem warsztatu będzie również kształtowanie postawy otwartości, akceptacji i dostosowywania do stale zmieniającej się rzeczywistości.

ProbleMY

Program tego warsztatu jest efektem doświadczeń z realizacji tematu problemów w poprzednich edycjach projektu. Nasze obserwacje i wyniki ewaluacji wskazują, że największym wyzwaniem w obliczu problemów dla młodych ludzi jest właściwe wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla poszukiwania właściwych, konstruktywnych rozwiązań trudności, z którymi się zmagają. Dlatego też praca warsztatowa będzie skupiała się na praktycznym rozwiązywaniu problemów poprzez poznanie konkretnych, przydatnych narzędzi. Dodatkowo młodzi ludzie będą mieli okazję zdiagnozować swoje zasoby: emocje, talenty, samoświadomość, wsparcie, wiedzę, doświadczenie itd. aby uzyskać większą jasność co do tego kiedy i w jaki sposób mogą z nich korzystać. Punktem wyjścia pracy będą uniwersalne zasady i możliwości rozwiązania, a wraz z czasem trwania zajęć będziemy się zbliżać do bardziej indywidualnej pracy i poszukiwania osobistych, dopasowanych sposobów podejścia do problemów.

KomunikacJA

Podobnie jak w przypadku poprzedniego tematu, tak i tutaj program i zakres jest efektem wcześniejszego prowadzenia zajęć w tej tematyce. Testy wiedzy i obserwacje wykazują, że młodzież posiada bardzo dużą wiedzę w niemal wszystkich aspektach komunikacji. Wiedza jednak nie przekłada się na właściwe rozumienie celów komunikowania się, jej zasad służących porozumieniu, ani umiejętności jej praktycznego i świadomego wykorzystania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. O ile wiedza jest na wysokim poziomie, to w praktyce młodzież funkcjonuje w oparciu i stereotypy i utrwalone niekonstruktywne schematy komunikacyjne (na przykład rezygnacja z obrony własnych przekonań z obawy przed zerwaniem relacji, stosowanie manipulacji emocjami, nadużywanie sarkazmu i ironii, brak zrozumienia dla międzypokoleniowych różnic komunikacyjnych itp.). Dlatego podczas warsztatów chcemy przede wszystkim pracować nad analizą konkretnych studiów przypadków — zarówno przygotowanych w formie materiałów, jak i wnoszonych przez młodzież. Skupimy się na dogłębnym zrozumieniu celów komunikacji w omawianych przypadkach, możliwych sposobach postępowania, dostępnych narzędziach, a także przewidywaniu zakłóceń i trudności. Chcemy, by dzięki temu młodzi ludzie dobrze zrozumieli swój styl komunikowania się, jego ograniczenia i zasoby i potrafili odpowiednio wykorzystać go na co dzień.

Zgłoszenia i wszelkie informacje: koordynator projektu – tel. 71 338 30 03

Nowym rodzajem działań w projekcie będą warsztaty interwencyjne. Poza szeroko zakrojonymi działaniami profilaktycznymi chcielibyśmy również dotrzeć z „uszytymi na miarę” działaniami do klas o szczególnych potrzebach. Przyjęcie zgłoszenia klasy do zajęć interwencyjnych będzie poprzedzone pogłębioną diagnozą sytuacji i pozwoli na przygotowanie odpowiedniej formy, metod, zakresu i czasu działania dla konkretnej grupy. Pula godzin przeznaczona na warsztaty interwencyjne pozwoli podjąć celowane działania dla konkretnych klas znajdujących się w szczególnej sytuacji (np. konflikty w klasie, brak integracji, trudne doświadczenia uczniów, trudności w radzeniu sobie z relacjami z osobami szczególnie agresywnymi, sytuacje odrzucenia itp.). Każda klasa będzie miała do wykorzystania minimum 4 a maksymalnie 12 jednostek lekcyjnych. Pozwoli to na elastyczne planowanie pracy i dopasowanie do potrzeb i możliwości klasy, które nie będą uzależnione od ram organizacyjnych warsztatów psychoedukacyjnych, zatem pojedyncze spotkania będą mogły być zarówno krótsze, jak i dłuższe niż 3 godziny lekcyjne, a długość całego cyklu będzie dopasowana do problemu i sytuacji w klasie. Wprowadzenie minimalnej liczby godzin jest gwarantem rzetelnej realizacji celu i sposobem na urealnienie oczekiwań wobec warsztatów. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów doświadczonych w interwencjach grupowych i socjoterapii. Zajęcia odbywać się będą w szkole, w ramach godzin lekcyjnych, dopuszczamy jednak możliwość, by ze względów organizacyjnych, za zgodą uczniów i ich rodziców, odbywały się również częściowo lub w całości poza regularnymi lekcjami.

Zgłoszenia klas do udziału w zajęciach przyjmuje koordynator merytoryczny projektu Magdalena Kot, tel. 880077924, kot@fundacjapozytywka.org.pl.

Przyjęcie zgłoszenia poprzedzone jest diagnozą sytuacji w klasie, ze względów organizacyjnych planowanie i oczekiwanie na realizację tych działań może zająć więcej czasu niż w przypadku zajęć psychoedukacyjnych. Ze względu na ograniczoną pulę godzin w projekcie, prosimy o bardzo uważny dobór klas.

Punkt interwencyjno-konsultacyjny dla młodzieży

Punkt Konsultacyjny umożliwi młodym ludziom zasięgnięcie profesjonalnej pomocy, dokładny opis problemu, ustalenie jego możliwych przyczyn i jeśli to będzie konieczne – przekierowanie do dalszych specjalistów.
Punkt Konsultacji Psychologicznych stacjonarnie jest czynny w czwartki od 14 do 20. Każdy beneficjent może skorzystać z maksymalnie czterech spotkań z psychologiem. Możliwe są również konsultacje online i telefoniczne po wcześniejszym umówieniu indywidualnego terminu. Zapraszamy również rodziców, opiekunów i osoby z otoczenia młodzieży w sprawach związanych z nastolatkami.

Wymagana rejestracja pod nr 71 338 30 03

Młodzież poniżej 16 roku życia powinna zgłosić się do Punktu z opiekunem.

Informacje i zapisy: 71 338 30 03, zapraszamy do kontaktu.

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl

logo miasta Wrocławia

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami