Accessibility tools panel

Co jest wartością w wychowaniu?

Okres dorastania to bardzo ważny i trudny rozwojowo czas. Nastolatek doznaje wielu zmian, co może powodować różnorakie kryzysy, a niekiedy konflikty. Jest to moment intensywnego poszukiwania swojej tożsamości w wielu obszarach. To eksplorowanie rzeczywistości wiąże się również z zadawaniem pytań i podważaniem kwestii, które do tej pory wydawały mu się oczywiste.
Być może negowanie dotyczy również wartości, które rodzice starają się zaszczepiać dzieciom. Podważanie wartości jest próbą oceny i weryfikacji prowadzącej do ich przyjęcia lub odrzucenia. Dlatego „bunt” nie zawsze musi niepokoić, ponieważ jest najczęściej zjawiskiem rozwojowym i służącym ukształtowaniu systemu wartości młodego człowieka. Mimo ogromnego wpływu kultury masowej i rówieśników rodzic nadal pozostaje: mentorem, doradcą i oparciem, chociaż dziecko może ostentacyjnie prezentować niechęć do kontaktu lub bardzo ograniczać dostęp rodzica do swojego świata. Co zrobić z tym rozdźwiękiem?

Zachowania nastolatka są często prowokacyjne i służą temu, by sprawdzić, na ile rodzicowi zależy na dziecku. W praktyce oznacza to dla rodzica, że jest poddany testowi. Aby go zdać, najważniejsze są:

  • poświęcanie dziecku czasu i uwagi (wspólne przebywanie, rozmowy i aktywności),
  • jednoznaczna postawa (przekazywanie dziecku takich samych wartości, jakie rodzic sam wyznaje, kierowanie się ustalonymi z dziećmi zasadami),
  • pozwalanie dziecku na wyrażanie własnego zdania i emocji,
  • autentyczne zaangażowanie w sprawy dziecka (raczej pytania o to, co dziecko przeżywa, niż przepytywanie informacyjne o to, co działo się w szkole),
  • wyznaczanie dziecku obowiązków na miarę jego możliwości oraz udzielanie przywilejów proporcjonalnych do jego wieku i zaangażowania w obowiązki,
  • pozostawienie dziecku przestrzeni do własnych wyborów i prywatności, a jednocześnie towarzyszenie mu, obserwacja i dyskretne pytania dotyczące aktualnych znajomych, stylów i zainteresowań.

Zachęcamy Państwa do nieustannego budowania relacji z dzieckiem, co jest ogromnym kapitałem na przyszłość.

Zespół Terapii Systemowej: Żaneta Tokarczyk, Agnieszka Kalita, Magdalena Kasperska.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami