Accessibility tools panel

Deklaracja dostępności

Fundacja PozyTYwka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji PozyTYwka we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • niektóre ze zdjęć lub grafik mogą nie mieć jeszcze opisów alternatywnych
 • sukcesywnie zmieniamy treści na stronie, tak by były wyrażone językiem prostym i łatwym do zrozumienia

Wyłączenia

 • Archiwum, gdzie są przechowywane historie wcześniejszych, sprzed roku 2018 projektów i działań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie ogólnodostępnych walidatorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Fura.
 • E-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
 • Telefon: 606654350 lub ogólny 71 338 30 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Fundacji PozyTYwka
 • Adres: ul. Gajowicka 164/1
  53-150 Wrocław
 • E-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
 • Telefon: 71 338 30 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Chcemy by siedziba naszej Fundacji była dostępna, jednak z uwagi na fakt, że mieścimy się w zabytkowej kamienicy dostępność architektoniczna jest mocno utrudniona.

Siedziba Fundacji PozyTYwka, w części parterowej jest dostępna dla osób na wózkach, jednak nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z trudnościami w poruszaniu się, na wózkach, rodziców z dziećmi w wózkach zawsze służą pomocą nasi pracownicy.

Jeśli nie jesteśmy w stanie przyjąć Was w naszej siedzibie, zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej BOREK, przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu, gdzie w razie potrzeby wynajmujemy gabinety i sale.

Psy asystujące i psy przewodnicy są zawsze mile widziane w naszej Fundacji.

Miejsca parkingowe:

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Fundacji brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale można swobodnie parkować wzdłuż ulicy.

Komunikacja miejska:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Hallera znajduje się przystanek tramwajów 20, 70 oraz autobusy 127, 144, 133. których przystanki znajdują się w odległości około 100 m.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i słabosłyszących:

W najbliższych tygodniach planujemy zakup pętli indukcyjnej, co zwiększy komfort wizyt osób niedosłyszących.

Współpracujemy z tłumaczami języka migowego i zapewniamy tłumaczenie podczas wizyty (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr 606432108 -także SMS lub mailem: biuro@fundacjapozytywka.org.pl).

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami