Accessibility tools panel

Informacje publiczne

Kim jesteśmy i jak wygląda struktura Fundacji

Statut Fundacji czerwiec 2016

Nasze projekty i działania

Poniżej prezentujemy najnowsze sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji PozyTYwka:

Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2018
sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdania 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016
Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie_merytoryczne 2014
Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie finansowe 2010
Sprawozdanie merytoryczne 2010

Redaktorem strony jest Katarzyna Fura

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Deklaracja dostępności strony www:

<h1 id=”a11y-deklaracja”>Deklaracja dostępności Fundacji PozyTYwka we Wrocławiu</h1>
<p id=”a11y-wstep”><span id=”a11y-podmiot”>Fundacja PozyTYwka</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id=”a11y-url” href=”https://fundacjapozytywka.org.pl/”>Fundacji PozyTYwka we Wrocławiu</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <time id=”a11y-data-publikacja” datetime=”2015-06-05″>2015-06-05</time></li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id=”a11y-data-aktualizacja” datetime=”2019-03-05″>2019-03-05</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest <strong id=”a11y-status”>niezgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

<h3>Treści niedostępne</h3>
<ul>
<li>
W tej chwili żadne z treści zarówno tekstowe jak i multimedialne nie mają swoich odpowiedników alternatywnych. Pracujemy nad tym.
</li>
</ul>

<h3>Wyłączenia</h3>
<ul>
<li>
Archiwum, gdzie są przechowywane historie wcześniejszych, sprzed roku 2018 projektów i działań.
</li>
</ul>

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia: <time id=”a11y-data-sporzadzenie” datetime=”2021-10-22″>2021-10-22</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id=”a11y-data-deklaracja-przeglad” datetime=”2021-10-22″>2021-10-22</time></li>
</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

<h2 id=”a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id=”a11y-osoba”>Katarzyna Fura</span>.</li>
<li>E-mail: <span id=”a11y-email”>biuro@fundacjapozytywka.org.pl</span></li>
<li>Telefon: <span id=”a11y-telefon”>606654350</span></li>
</ul>

<p id=”a11y-procedura”>Każdy ma prawo:</p>
<ul>
<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Rada Fundacji PozyTYwka</li>
<li>Adres: ul. Gajowicka 164/1<br />
53-150 Wrocław</li>
<li>E-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl</li>
<li>Telefon: 71 338 30 03</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do <a href=”https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich”>Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

<h2 id=”a11y-architektura”>Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Siedziba Fundacji PozyTYwka, w części parterowej jest dostępna dla os&oacute;b na w&oacute;zkach, jednak nie posiadamy toalety przystosowanej dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</p>

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami