Accessibility tools panel

„MożeMY!”

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

W ramach całego projektu przeprowadzimy 60 warsztatów we wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. Do wyboru są cztery tematy warsztatów. Każde ze spotkań będzie trwało 3 godziny. Klasy mogą realizować jeden, dwa warsztaty, bądź cały cykl czterech spotkań. Każdy warsztat jest spójną, zamkniętą całością wyposażającą uczniów w konkretne umiejętności. Warsztaty będą prowadzone w całych klasach przez dwóch trenerów,

I „Zgubne nawyki”

Warsztat ten cieszył się wielką popularnością w poprzedniej edycji projektu, więc postanowiliśmy kontynuować jego realizację, by dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących. wyniki ewaluacji wskazują na to, że temat jest żywy wśród uczniów, a potrzeba pracy nad nim ogromna. Warsztat jest poświęcony zachowaniom ryzykownym związanym z nadużywaniem i niewłaściwym użytkowaniem nowych technologii. Koncentruje się na budowaniu świadomości zagrożeń związanych z tymi czynnikami – dla zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji, rozwoju. Przybliża młodzieży różnicę pomiędzy normalnym korzystaniem z telefonu, tabletu, komputera a korzystaniem problemowym, noszącym znamiona nawyku czy uzależnienia. Uczestnicy mają możliwość zdiagnozowania własnego sposobu użytkowania technologii i przyjrzenia się osobistym trudnościom, zagrożeniom i ograniczeniom, poznają również zasady profilaktyki zagrożeń w tym obszarze.

II„Cyberprzemoc”

Jest to temat, który wielokrotnie pojawiał się w rozmowach z młodzieżą przy realizacji warsztatów dotyczących agresji oraz zgubnych nawyków. Dostrzegalna jest stale narastająca skala zjawiska i rosnące z nią konsekwencje. Młodzież sama deklaruje potrzebę poszerzania swojej wiedzy i kompetencji w tym temacie. Proponowany warsztat wychodzi od definicji cyberprzemocy i diagnozowania zjawiska, tak, by uczestnicy mieli świadomość zarówno skali, jak i konsekwencji a także rodzajów zagrożenia. Na tej podbudowanie młodzież będzie miała możliwość poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach cyberprzemocy, właściwego reagowania zarówno na ataki skierowane pod ich własnym adresem, jak i takie, których są tylko świadkami. Proponowane doświadczenia będą dążyć do tego, by młodzież zrozumiała również istotę agresywnych zachowań, hejtu, nadużyć w internecie i ich konsekwencje, a dzięki temu wyeliminowała je ze swojego repertuaru zachowań.

III „Żyję wśród ludzi”

Warsztat dotyczący przede wszystkim budowania i utrzymywania relacji z ludźmi. Dostrzegając kryzys więzi międzyludzkich oraz duże braki w zakresie kompetencji społecznych u młodych ludzi, chcemy im zaproponować warsztat, który będzie kształtował i wzmacniał empatię, zrozumienie dla siebie i innych, szacunek, poczucie osobistej wartości, odpowiedzialność w relacjach. Warsztat ma na celu pokazanie, jak ważne jest budowanie prawidłowych więzi międzyludzkich i na czym się ono opiera. Uczestnicy poznają zasady rządzące kształtowaniem się pierwszego wrażenia, wzajemnością, interpretacjami zachowań i intencji, błędami atrybucji. Młodzi dowiedzą się czym jest prawdziwa więź, jak ją tworzyć i utrzymać, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

IV „Dobrze się różnić”

W poprzednich edycjach projektu zrealizowaliśmy kilkanaście warsztatów dotyczących szacunku, tolerancji, stereotypów. Pokazały one, jak ważny i trudny jest to temat. Wokół szacunku dla odmienności, tolerancji, wartości i praw człowieka, mniejszości, równouprawnienia, dyskryminacji funkcjonuje bardzo wiele mitów i przekłamań.
Właściwie pojmowana tolerancja i szacunek dla różnorodności są trudne i wymagające, wiążą się dylematami i koniecznością mierzenia się z własnymi słabościami i ograniczeniami a także błędami myślenia, ukształtowanymi nawykami, przekonaniami, wychowaniem. W tym warsztacie chcemy pomóc młodym ludziom zmierzyć się z tym tematem w realny sposób, umożliwiając im zrozumienie istoty różnorodności i fundamenty szacunku dla drugiego człowieka. Chcemy również wskazać werbalne i behawioralne przejawy postawy szacunku i tolerancji i przeciwstawić je zarówno tym przesłodzonym i naiwnym postawom, jak i nienawistnym i krzywdzącym.

Harmonogram warsztatów 2018

Zgłoszenia i wszelkie informacje: koordynator projektu – Martyna Woch 71 338 30 03

Zapraszamy do kontaktu!

 

Wrocław

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

 

 

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami