Accessibility tools panel

Na dobry początek

Zapraszamy na dzieci i młodzież, a także rodziców na nowe zajęcia profilaktyczno – rozwojowe. Wszystkie działania są BEZPŁATNE. W ramach projektu w roku 2020 oferujemy:

I Grupy socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

II Warsztaty dla rodziców

Warsztaty będą cyklem spotkań, podczas których będą trenowane umiejętności rodziców z zakresu komunikacji z dzieckiem, ustalania zasad, egzekwowania od dziecka poleceń, a także planowania aktywności dbając o wszechstronny rozwój dziecka. Naszym celem jest nauczenie rodziców metod wychowawczych opierających się na wzmacnianiu pozytywnych zachowań, docenianiu ich – co buduje pewność siebie u dziecka. Chcemy także pokazać, że istnieją skuteczne sposoby na zapewnienie konsekwencji zachowań negatywnych, bez agresji i niszczenia więzi.

Poniżej harmonogram warsztatów:

I. „Granice wytrzymałości – jak przeżyć bunt nastolatka?” 21 listopada od 9:30 do 14:30

Krysy to nieuniknione zjawiska w trakcie rozwoju człowieka, jednak kryzys wieku dorastania jest szczególnie trudny nie tylko dla opiekunów, ale również dla samych nastolatków. Na warsztacie skupimy się przede wszystkim na zjawisku buntu adolescentów, jego przyczynach, objawach oraz ewentualnych skutkach. Odpowiemy na pytanie czy ten etap jest niezbędny w rozwoju młodego człowieka i czy są takie zjawiska, które powinny budzić niepokój. Poruszymy trudny temat zmieniających się granic, do jakiego momentu powinniśmy zwiększać samodzielność młodego człowieka i czy są jakieś granice, których przekraczać nie wolno.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

II. Władcy much – Twoje dziecko w grupie rówieśników 26 września od 9:30 do 14:30

Warsztat adresowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym. Podczas zajęć prześledzimy rozwój społeczny dzieci i pojawiające się w tym czasie zagrożenia, trudności i wyzwania, które czekają na dziecko próbujące się odnaleźć w różnych grupach i rolach. Rodzice dowiedzą się, jakie symptomy powinny ich zaniepokoić – na przykład, które świadczą o tym, że ich dziecko „wpadło w złe towarzystwo”, a które o tym doświadcza przemocy rówieśniczej. Wszyscy nauczą się jak wspierać rozwój społeczny dziecka, dostosowując się do jego wieku i potrzeb, jak pomóc mu w trudnościach, a kiedy pozwolić mu radzić sobie samodzielnie.

Warsztat poprowadzi: Magdalena Kot

III. Rozwój emocjonalny dziecka – jak zapanować nad stresem i złym zachowaniem? 17 października od 9:30 do 14:30

Dzieci często odczuwają stres, z którym nie potrafią sobie poradzić. Zdarza się, że nadmiar bodźców, nowe sytuacje, presja czasu, rówieśnicze niepowodzenia i porażki prowadzą do silnego napięcia emocjonalnego i w efekcie dzieci tracą nad sobą kontrolę – marudzą, krzyczą, biją, wpadają w histerie, nie mogą zasnąć. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną metody rozwijające samokontrolę i samoregulację oraz ćwiczenia i zabawy, które  pokażą dzieciom jak działać, kiedy emocje biorą górę. Warsztat dedykowany rodzicom, opiekunom i nauczycielom dzieci z młodszych klas szkolnych.

Prowadzący: Katarzyna Kloc

Wszystkie warsztaty są BEZPŁATNE.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Informacje i zapisy: 71 338 30 03

III Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne warsztaty mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane będzie uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

Obszary tematyczne do wyboru dla uczestników:

  1. „Mam moc!” – warsztat ma na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętność stawiania granic i podejmowania decyzji zgodnych z własnymi przekonaniami i poglądami. Podczas zajęć poruszymy zagadnienia związane z rozpoznawaniem swoich potrzeb i stawiania granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikację asertywną związaną z odmawianiem i opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.
  1. „Stres – nie taki straszny!” – Warsztaty odczarowują stres, pozwalając dzieciom lepiej zrozumieć mechanizmy jego działania. Dzieci zapoznają się z przyczynami i skutkami stresu i uczą się prawidłowo sobie z nim radzić. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na rozpoznawaniu stresu i adekwatnym reagowaniu na niego. Uczestnicy poznają i trenują proste techniki oddechowe i relaksacyjne i poznają zasady profilaktyki niekorzystnych skutków stresu.
  1. „Dziękuję, nie biorę” – podczas warsztatu uczniowie poznają mechanizmy uzależnienia. Dowiedzą się dlaczego ludzie sięgają po używki, poznają przebieg, skutki i symptomy uzależniania. Dowiedzą się jak odmawiać w sytuacji pierwszego kontaktu z używkami oraz gdzie mogą się zgłosić w sytuacji podejrzewania u siebie uzależnienia Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.
  1. „Lubię siebie”– warsztaty skoncentrowane na rozwijaniu samowiedzy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się swoim mocnym i słabym stronom. Przyczyni się to do diagnozy decydujących czynników mających wpływ na podejmowane zachowania ryzykowne.

Harmonogram warsztatów 2020

Informacje i zapisy:  71 338 30 03.

Program współfinansowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami