Accessibility tools panel

Nadzieja na jutro

WrocławIstotą projektu „Nadzieja na jutro” jest kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osób sprawujących rodzinną pieczę i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach projektu Fundacja zaprasza na:

1. Pełną diagnostykę psychologiczną oraz pedagogiczną dzieci i młodzieży – a także wszystkie inne niezbędne analizy i wskazówki mogące mieć wpływ na dalszą pracę terapeutyczna i wychowawczą z danym dzieckiem.

2. Diagnostykę i terapię neurologopedyczną obejmującą m.in. diagnostykę i leczenie zaburzeń komunikacji u dzieci, opóźnionego rozwoju mowy lub zaburzeń komunikacji związanych z uszkodzeniem układu nerwowego, jąkania itd.

3. Terapię indywidualną nasi terapeuci pracują we wszystkich uznanych w psychologii paradygmatach: systemowej terapii rodzin, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii psychodynamicznej, terapii uzależnień, stąd możliwość wyboru najbardziej efektywnej formy pomocy dla danej osoby.

4. Grupy socjoterapeutyczne to niezwykle efektywna forma pracy z dziećmi i młodzieżą, polegająca na cotygodniowych spotkaniach w odpowiednio dobranej grupie wiekowej. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia uczestnicy mogą nie tylko uczyć się rozwiązywać swoje problemy, lepiej radzić sobie z emocjami, nawiązywać dobre relacje z rówieśnikami, ale również rozwijać siebie, swoje zdolności oraz dobrze bawić.

5. Poradnictwo specjalistyczne w tym preorientacja zawodowa, określenie predyspozycji psychofizycznych i pomoc w wyborze zawodu; wsparcie psychologiczne wychowanków w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących aktywności społeczno – zawodowej, w szczególności zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób korzystających ze wsparcia, podniesienie ich kompetencji życiowych, umiejętności społeczno – zawodowych, wpływanie na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej. To działanie jest realizowane zarówno przez spotkania indywidualne z doradcą zawodowym jak i w ramach grup socjoterapeutycznych.

6.Terapię pedagogiczną dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, dysortografią.

7. Osobną grupę działań stanowią działania adresowane do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dyrektorów placówek op.-wych. typu rodzinnego, są to konsultacje indywidualne, superwizje, warsztaty i terapia indywidualna, oraz wszelkie inne formy pomocy psychologicznej mogące wesprzeć te osoby w pełnionych przez nie rolach i funkcjach, podnosząc ich kompetencje zarówno zawodowe jak i osobiste.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

INFORMACJE I ZAPISY POD NUMEREM

71 338 30 03

 

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami