Accessibility tools panel

Projekt „MożeMY!”

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w projekcie MożeMY!

Każda szkoła może zgłosić zapotrzebowanie dla dowolnej ilości klas, z których każda może wziąć udział w maksymalnie czterech warsztatach lub też tylko w jednym, najbardziej ją interesującym. Ilość klas i warsztatów będzie jednak zależna również od ilości zgłoszeń napływających do nas z innych szkół. Warsztaty będą realizowane w 2016 roku, od 8.04 do 24.06 oraz od 3.10 do 19.12.

Proponujemy następujące tematy warsztatów:

Warsztat 1. Stereotypy, różnorodność, odmienność.

Warsztat ten dostarczy podstawowej wiedzy na temat poznawczych aspektów i przyczyn wrogości wobec ludzi różniących się od nas. Pokaże błędy w myśleniu powodujące pogłębianie się stereotypów. Tematyka warsztatu odnosi się do tego, jak ludzie postrzegają się wzajemnie, jak się odbierają. Chcemy pokazać jak kształtują się przekonania negatywne i pozytywne o innych ludziach lub grupach ludzi, skąd się biorą stereotypy. Dzięki tej wiedzy uczestnicy będą z większą dozą ostrożności oceniali innych. Warsztat ma poszerzyć perspektywę i spowodować większą elastyczność wypowiadanych na temat innych sądów. Podczas zajęć uczestnicy przeanalizują powstawania stereotypów i poznają sposoby na przeciwdziałanie im poprzez zmianę myślenia własnego i innych oraz promowanie właściwych postaw.

Warsztat 2. Szacunek, wartość, prawo.

Zajęcia będą skupione na tym, by młodzi ludzie potrafili w konstruktywny sposób radzić sobie z odmiennością własną i innych. Będą poruszone tematy praw człowieka, szacunku i ustalania granic, a także ich przestrzegania. Kreować będziemy postawę asertywną – pełną szacunku i akceptacji dla innych. Porozmawiamy o różnorodności – rasowej, religijnej, fizycznej, orientacji itd. Warsztat ten ma na celu poruszenie tematyki emocji jakie powstają w nas przy okazji poruszania tematyki tolerancji, ma nauczyć uczniów radzić sobie z tymi emocjami, a także w sposób konstruktywny wyrażać swoje zdanie na ten temat. Jest on skupiony przede wszystkim na nabyciu przez uczniów nowych umiejętności służących budowaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Warsztat 3. Agresja i przemoc

Warsztat poruszy tematykę przemocy i agresji – zarówno fizycznej, jak i psychicznej – wyśmiewania, odrzucania, oskarżania – tak charakterystycznych dla grup młodzieżowych. Chcemy położyć duży nacisk na świat wirtualny (przede wszystkim zjawiska tzw. hejtu), w którym uczniowie łatwiej zatracają orientację co wolno i jest właściwe, a co nie, ponieważ czują się chronieni przez anonimowość. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak właściwie reagować na przemoc i agresję skierowaną zarówno do nich, jak i do innych ludzi w różnych obszarach życia.

Warsztat 4. Współpraca

Warsztat ma na celu poprawienie relacji w klasie, zbudowanie w niej pozytywnego klimatu, poprawę jakości zajęć szkolnych, poprzez naukę efektywnej współpracy w grupie. Cele te będziemy realizować dzięki dyskusjom, zadaniom wymagającym interakcji, a także grom szkoleniowym. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć jakie role obierają w grupie, co wypływa na lepszą komunikację w zespole, a także nauczą się w sposób asertywny rozwiązywać konflikty i radzić sobie z różnicami w zespołach, w których się znajdują.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=8-XIxsEAzaY&feature=youtu.be

 

wrocław

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami