Projekt „MożeMY!”

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w projekcie MożeMY!

Każda szkoła może zgłosić zapotrzebowanie dla dowolnej ilości klas, z których każda może wziąć udział w maksymalnie czterech warsztatach lub też tylko w jednym, najbardziej ją interesującym. Ilość klas i warsztatów będzie jednak zależna również od ilości zgłoszeń napływających do nas z innych szkół. Warsztaty będą realizowane w 2016 roku, od 8.04 do 24.06 oraz od 3.10 do 19.12.

Proponujemy następujące tematy warsztatów:

Warsztat 1. Stereotypy, różnorodność, odmienność.

Warsztat ten dostarczy podstawowej wiedzy na temat poznawczych aspektów i przyczyn wrogości wobec ludzi różniących się od nas. Pokaże błędy w myśleniu powodujące pogłębianie się stereotypów. Tematyka warsztatu odnosi się do tego, jak ludzie postrzegają się wzajemnie, jak się odbierają. Chcemy pokazać jak kształtują się przekonania negatywne i pozytywne o innych ludziach lub grupach ludzi, skąd się biorą stereotypy. Dzięki tej wiedzy uczestnicy będą z większą dozą ostrożności oceniali innych. Warsztat ma poszerzyć perspektywę i spowodować większą elastyczność wypowiadanych na temat innych sądów. Podczas zajęć uczestnicy przeanalizują powstawania stereotypów i poznają sposoby na przeciwdziałanie im poprzez zmianę myślenia własnego i innych oraz promowanie właściwych postaw.

Warsztat 2. Szacunek, wartość, prawo.

Zajęcia będą skupione na tym, by młodzi ludzie potrafili w konstruktywny sposób radzić sobie z odmiennością własną i innych. Będą poruszone tematy praw człowieka, szacunku i ustalania granic, a także ich przestrzegania. Kreować będziemy postawę asertywną – pełną szacunku i akceptacji dla innych. Porozmawiamy o różnorodności – rasowej, religijnej, fizycznej, orientacji itd. Warsztat ten ma na celu poruszenie tematyki emocji jakie powstają w nas przy okazji poruszania tematyki tolerancji, ma nauczyć uczniów radzić sobie z tymi emocjami, a także w sposób konstruktywny wyrażać swoje zdanie na ten temat. Jest on skupiony przede wszystkim na nabyciu przez uczniów nowych umiejętności służących budowaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Warsztat 3. Agresja i przemoc

Warsztat poruszy tematykę przemocy i agresji – zarówno fizycznej, jak i psychicznej – wyśmiewania, odrzucania, oskarżania – tak charakterystycznych dla grup młodzieżowych. Chcemy położyć duży nacisk na świat wirtualny (przede wszystkim zjawiska tzw. hejtu), w którym uczniowie łatwiej zatracają orientację co wolno i jest właściwe, a co nie, ponieważ czują się chronieni przez anonimowość. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak właściwie reagować na przemoc i agresję skierowaną zarówno do nich, jak i do innych ludzi w różnych obszarach życia.

Warsztat 4. Współpraca

Warsztat ma na celu poprawienie relacji w klasie, zbudowanie w niej pozytywnego klimatu, poprawę jakości zajęć szkolnych, poprzez naukę efektywnej współpracy w grupie. Cele te będziemy realizować dzięki dyskusjom, zadaniom wymagającym interakcji, a także grom szkoleniowym. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć jakie role obierają w grupie, co wypływa na lepszą komunikację w zespole, a także nauczą się w sposób asertywny rozwiązywać konflikty i radzić sobie z różnicami w zespołach, w których się znajdują.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=8-XIxsEAzaY&feature=youtu.be

 

wrocław

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami