Projekt WIP

Dolny ŚląskZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień
PROJEKT WIP
Wiedza – Interwencja – Profilaktyka

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi.
Celem szkolenia jest dostarczenie, poszerzenie i uporządkowanie profesjonalnej wiedzy na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych, jak również dostarczenie i wskazanie narzędzi pomocnych w pracy (profilaktyka, diagnoza, motywacja,) z osobami na drodze do uzależnienia i uzależnionymi.
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z technikami pracy z osobą dotkniętą uzależnieniem oraz osobą zagrożoną uzależnieniem (min. rozmowy diagnostycznej, diagnoza różnicowa uzależnienia i używania szkodliwego, symulacja interwencji wobec osoby uzależnionej, ćwiczenie elementów wywiadu motywującego).

Podczas szkolenia zostanie szczegółowo zdefiniowane, omówione i rozpoznane następujące zagadnienia:

  • uzależnienie od narkotyków w tym „dopalacze”
  • uzależnienie od alkoholu
  • uzależnienie od komputera i Internetu,
  • uzależnienie od gadżetów multimedialnych (smartphone, iPhone, tablet, telefon, itp.),
  • uzależnienie od gier komputerowych,
  • uzależnienie od hazardu (patologiczny hazard),
  • uzależnienie od zakupów (zakupoholizm),
  • oraz sygnalizacja problemu uzależnienia od seksu (erotomania) i uzależnienia od pracy (pracoholizm).
  • współuzaleznienie, DDA, DDD

Podczas szkolenia poruszane będą między innymi następujące tematy: Dojrzewanie; Cykl życia rodzinnego i jego wpływ na adolescenta; „Atrakcyjność” uzależnień chemicznych i behawioralnych; Biomedyczne podłoże uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz różnice neurochemiczne; Model tworzenia się uzależnień chemicznych i behawioralnych; Czynniki wpływające na powstawanie uzależnień chemicznych i behawioralnych; Kryteria diagnostyczne; Cechy nałogowca; Objawy uzależnienia; Mechanizmy uzależnienia; Fazy uzależnienia – Model faz rozwoju uzależnienia; Wzorce uzależnienia behawioralnego; Konsekwencje uzależnień chemicznych i behawioralnych; Uzależnia behawioralne a uzależnienia chemiczne; Fazy zdrowienia; Problem uzależnienia dziecka w rodzinie; Fazy reakcji rodziców; Prawo a uzależnienia chemiczne i behawioralne; Jak pomóc osobie uzależnionej chemicznie i behawioralnie; Gdzie szukać pomocy itp.
Zajęcia wzbogacone będą w pracę warsztatową wzmacniającą umiejętności pracy z klientem.
Dla uczestników zajęć edukacyjno-szkoleniowych zostaną opracowane materiały szkoleniowe, oraz wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

TERMIN SZKOLENIA:
I GRUPA: 25-28 wrzesień oraz 16-19 październik 2014 r.
• II GRUPA: 20 – 23 listopad oraz 11 – 14 grudzień 2014 r.

Godziny szkolenia:
czwartek od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 – 7 godz.
piątek od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 – 7 godz.
sobota od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 –  7 godz.
niedziela od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 16.00 – 5 godz.
W sumie 26 godz.

Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe prowadzone będą metodą wykładowo-warsztatową. Szkolenie będzie realizowane w dwóch blokach szkoleniowych, natomiast w każdym z bloku planowane jest przeprowadzenie 52 godzin dydaktycznych o charakterze wykładowo -warsztatowym, z czego 12 godzin wykładowych oraz 40 godzin warsztatowych.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym w Jaworze, ul. Zamkowa 1 – szkolenia wrzesień-październik 2014

Fundacja SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, ul. Kościelna 15 w Świdnicy – szkolenia listopad-grudzień 2014

REKRUTACJA:
Na szkolenie „PROJEKT WIP” zapraszamy reprezentantów 48 gmin z 7 powiatów województwa dolnośląskiego (tj. z powiatu dzierżoniowskiego, jaworskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego), osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi. W szczególności z następujących grup zawodowych: psychologów/pedagogów/terapeutów Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktów konsultacyjnych ds. uzależnień, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na szkolenie zakwalifikujemy 48 osób po jednej z każdej z gminy.
Rekrutacja rozpocznie się 1.08.2014 r. i trwać będzie do 19.09.2014 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 338 30 03

Serdecznie zapraszamy!

 

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami