Accessibility tools panel

SOCJOterapia

Jeśli Twoje Dziecko:

 • jest nieśmiałe i wycofane
 • jest nadpobudliwe
 • jest agresywne, wybuchowe, konfliktowe
 • wchodzi w rolę kozła ofiarnego w grupie
 • przejawia lęk społeczny
 • ma złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi
 • ma niskie poczucie własnej wartości
 • ma kłopot z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu
 • nie potrafi współpracować z innymi i zdrowo rywalizować
 • nie radzi sobie z porażkami
 • nie potrafi konstruktywnie wyrażać i rozładowywać emocji

Socjoterapia jest właśnie dla Niego.

Zapewniamy dzieciom:

 • dobrą zabawę, która uczy i wspomaga rozwój
 • pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi
 • psychoedukację i uczenie konstruktywnego reagowania w różnych sytuacjach
 • wsparcie i opiekę wykwalifikowanego socjoterapeuty

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (terminy, godziny i miejsca spotkań – informacje u prowadzących). W zależności od wieku dzieci trwają 60-120 minut.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tworzymy grupy wiekowe w 6 przedziałach:

 • 6-7 lat
 • 8-9 lat
 • 10-12 lat
 • 12-13 lat
 • 14-15 lat
 • 16-19 lat

 

Zapraszamy!

Informacje i zapisy:

Telefon:  71 338 30 03, mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl

Fundacja PozyTYwka, ul. Gajowicka 164/1, Wrocław

Zapraszamy również osoby chętne do podjęcia stażu w grupach.


Czym jest socjoterapia?

To forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej w grupie, adresowana głównie do dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się.


Jak wygląda proces socjoterapeutyczny?

Cykl pracy grupy obejmuje cały rok szkolny, co daje łącznie min. 100h zajęć. Program skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Jak pracują grupy?

Grupy spotykają się raz w tygodniu, spotkania trwają 2 lub 3 godziny. Regularność spotkań zapewnia uczestnikom wysokie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zajęcia mają charakter ustrukturyzowany. Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy tzw. rundką, w której dzieci dzielą się swoimi wrażeniami i emocjami, uczą się przy tym wyrażania własnego zdania, empatii, rozwijając otwartość i poczucie własnej wartości. W trakcie spotkań dzieci uczestniczą w grach, zabawach, psychodramach i ćwiczeniach. Wszelka aktywność proponowana przez terapeutę ma wymiar socjoterapeutyczny, realizując jeden z celów edukacyjnych, terapeutycznych lub rozwojowych. Wszystkie te założenia realizowane są w taki sposób, by udział w zajęciach był dla dzieci atrakcyjny, ponieważ dzięki temu istnieją większe szanse, że zmiany funkcjonowania będą trwałe, wzrasta też motywacja uczestników i zaangażowanie w realizację wspólnych celów.
Grupy liczą od 6 do 12 osób, dodatkowo socjoterapeuta wspierany jest przez jednego lub dwóch wolontariuszy. Zajęcia w większości odbywają się w sali, część z nich może być jednak realizowana w plenerze (boisko, park, przestrzeń publiczna).

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami