uNIEzależnieni

To projekt wpisujący się w stałą działalność Fundacji polegającą na profilaktyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty działań, wszystkie działania są BEZPŁATNE!

I Punkt Konsultacyjny

Dla wszystkich osób, które chciałby uzyskać rzetelne informacje o uzależnieniu, wsparcie w procesie leczenia, pomoc w znalezieniu właściwej formy terapii dla swoich bliskich czy też po prostu powiedzieć NIE swojemu uzależnieniu.

Punkt Konsultacyjny: poradnictwo, konsultacje, wsparcie, psychoedukacja. Zapraszamy w każdy:

    poniedziałek: 12.00-20.00
    środę: 08.00-11.00
    piątek: 13.00-20.00

Informacje i rejestracja pod nr: 71 338 30 03

 

II Dyżur telefoniczny

W ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 można porozmawiać ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami, terapeutami.

Masz problem, NIE czekaj, dzwoń: 71 338 30 03 lub napisz do nas na adres: uniezaleznieni@fundacjapozytywka.org.pl

Na pewno odpiszemy!

III Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

IV Warsztaty umiejętności psychospołecznych

To oferta dla osób, które doceniają znaczenie troski o własne zdrowie, samopoczucie emocjonalne oraz jakość relacji z ludźmi i zainteresowane są nabywaniem i rozwijaniem rozmaitych umiejętności służących poprawie jakości życia. Rozwijamy umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności w życiu codziennym, nazywania i oswajania swoich uczuć i emocji. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę, wypracowujemy indywidualny plan działania do wdrożenia w swoje codzienne życie. Udział w działaniach związanych z integracją i aktywizacją społeczną pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących wykluczenia społecznego oraz będzie realnym wsparciem w codziennej walce z nałogiem. Zapraszamy, zadzwoń już dziś: 71 338 30 03!

Plan warsztatów:

  • Co nas uzależnia?  – termin 15 maja 2021, sobota godz. 9:30 – 14:30

Czym są substancje psychoaktywne, czy wszystkie są dla nas groźne, które z nich uzależniają, a które są bezpieczne? Wbrew pozorom nie są to łatwe pytania, bo ilość niebezpiecznych substancji w naszym otoczeni stale rośnie i nie dotyczy tylko narkotyków czy tzw. dopalaczy. Na warsztacie będzie możliwość skonfrontowania naszych przekonań z aktualną wiedzą. Uczestnicy poznają nie tylko popularne grupy środków psychoaktywnych, ich działanie i zagrożenia, ale również te zdecydowanie mniej znane, czy postrzegane w tym kontekście, jak niektóre popularne leki, suplementy diety, czy nawet słodycze. Dysponując lepszą wiedzą można skuteczniej dbać o swoje zdrowie i swoich bliskich.

Prowadzący: Artur Kukulski

 

  • Wiem dokąd zmierzam – termin 8 maja 2021, sobota godz. 9:30 – 14:30

Warsztat oparty na rozwijaniu cennej kompetencji, czyli stawiania i realizacji celów oraz skutecznej walki z przeszkodami. Uczestnicy będą mogli poznać i poćwiczyć metodę SMARTER. Jest to koncepcja, która wspiera prawidłowe wyznaczanie celów na podstawie określonych kryteriów. Budowanie celów w taki sposób wymusza ich głęboką analizę i jasną konstrukcję tym samym bezpośrednio wpływa na późniejszą możliwość ich realizacji oraz płynącą z tego satysfakcję. Na warsztacie uczestnicy będą mieli również możliwość przeanalizowania swoich głównych trudności w realizacji wyznaczonych celów, co będzie pierwszym krokiem do zwiększenia osobistej skuteczności.

Prowadzący: Marek Gawroń

 

  • Asertywność  – sztuka samoobrony?– termin 22 maja 2021, sobota godz. 9:30 – 14:30

                                 

Zajęcia będą prowadzone pod kątem rozwoju jednej z najważniejszych kompetencji, mającej za zadanie ochronę osobistego dobrostanu psychicznego jak i zdrowia fizycznego, czyli asertywności. Warsztat oparty praktycznie w całości na ćwiczeniach i możliwości zbadania własnych trudności w obszarze stawiania granic. Pozwoli na jasne odróżnienie zachowań, które są agresywne od tych asertywnych, tak by chroniąc siebie nie naruszać wolności innych osób. Warsztat pozwala na zmianę swoich postaw w relacjach interpersonalnych, które w ostatnim czasie zasługują na szczególną uwagę i wsparcie, po okresie, często bardzo długiej, izolacji społecznej.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

Wszystkie warsztaty odbywają się na ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu.

Obowiązują zapisy pod nr 71 338 30 03.

V Warsztaty profilaktyczne

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty:

  1. Moduł „Wiem i decyduję”

Ten warsztat dostarcza przede wszystkim niezbędnej wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia oraz działania poszczególnych grup środków psychoaktywnych, zwłaszcza tych szeroko dostępnych i używanych, jak napoje energetyczne czy niektóre suplementy. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

  1. Moduł „Silny swoją wolą”

Warsztat mający pokazać, że wytrwałość – siła woli, czy jak chce Duckworth – upór, jest umiejętnością powalającą skutecznie realizować zaplanowane cele i chroniącą jednostkę przed wszelkimi ryzykownymi zachwianiami. Dostarczy narzędzi do budowania i rozwijania w sobie siły woli. Jednym z omawianych aspektów będą też psychologiczne przyczyny zagrożenia uzależnieniem – czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia, problemy osobiste, trudności w nauce, nieumiejętność zarządzania emocjami itd.) Młodzi ludzie poznają również alternatywne dla sięgania po używki sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, rozładowywania napięcia i budowania motywacji dzięki rozwijaniu tej osobistej kompetencji.

  1. Moduł „Moje życie – moja opowieść”

Niezwykły warsztat oparty na nowatorskim modelu storytellingu. Ma na celu budowanie osobistej narracji tożsamościowej młodego człowieka, porządkowanie życia, nadawanie mu sensu. Tak potrzebnego nie tylko w wyznaczaniu nowych celów i ich realizacji, ale również przeciwdziałaniu poczuciu bezradności, niemocy i utracie tożsamości, o której tak często mówi nam dzisiaj młodzież. Poczucie tego kim jestem, w co wierzę i dokąd zmierzam, to chyba najważniejsze wyznaczniki zdrowia psychicznego. Warsztat ten ma przybliżyć młodzież do odpowiedzi sobie na te ważne pytania.

Do momentu odwołania obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr  71 338 30 03.

Poniżej harmonogram warsztatów:

Harmonogram warsztatów

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami