Accessibility tools panel

Żyj zdroWIEM! 2024

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców na kolejną edycję programu profilaktyczno – rozwojowego. W jego ramach proponujemy:

I. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ideą Punktu jest duża dostępność i możliwość uzyskania szybkiej, specjalistycznej porady w obszarze problemów psychicznych m.in. depresji, zaburzeń nastroju, kryzysów psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych czy osobowościowych, często dramatycznie wpływających na jakość życia – zarówno osobistego jak i społecznego.

Chcemy, by Punkt był takim pierwszym krokiem na drodze do diagnostyki, czy ewentualnego późniejszego leczenia. By osoby zaniepokojone swoim stanem, czy też zachowaniem dziecka mogły w miarę szybko zasięgnąć specjalistycznej porady, dostać wsparcie, wiedzę i zostać skierowanymi do odpowiednich placówek, w celu ewentualnego leczenia.

Zapraszamy do odwiedzenia Punktu Interwencji Kryzysowej zlokalizowanego przy ulicy Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu, gdzie będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Punkt będzie czynny w czwartki od 14:00 do 17:00 oraz piątki od 16:00 do 19:00.

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

Zapraszamy zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

 

II. Cykl warsztatów

Odpowiadając na stale zwiększający się wskaźnik zarówno zaburzeń psychicznych jak i samookaleczeń oraz uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, proponujemy cykl warsztatów rozwojowo-profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VIII.

Treść i sposób ich przekazywania będzie dostosowana do grupy wiekowej. Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne tematy mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane jest uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

Proponowane przez Nas warsztaty w 2024 roku to:

  1. RAZEM możemy więcej

Nasze doświadczenia pokazują, że wśród dzieci ze szkół podstawowych nie sam konflikt bywa takim problemem, jak braki kompetencjach związanych z podejmowaniem relacji i współdziałania w zespołach i grupach, w których występuje duża różnorodność. Dzieciom trudno jest wyjść poza własne kliki, mniejsze grupki, w których na co dzień czują się bezpiecznie i współpracować czy nawet współżyć w zespołach klasowych, w pracy projektowej w grupach itp. Dlatego proponujemy warsztat dotyczący współpracy, skupiony na trzech aspektach: komunikacji, akceptacji różnorodności i rozwiązywania konfliktów. Przy czym zagadnienia te będą realizowane w formie dynamicznych zadań, w których dzieci bezpośrednio będą mogły rozwijać i trenować kompetencje w tych obszarach

2. Akceptuję siebie i innych!

Pragniemy skupić się w tym warsztacie na budowaniu tożsamości, samoświadomości mocnych stron oraz wyjątkowości, jaką posiada każdy człowiek. Niezwykle ważnym elementem jest tutaj rozwijanie empatii i kształtowanie właściwego systemu wartości. Internet w dzisiejszych czasach to potęga rozwoju i dostępu do wielu obszarów informacji, jednak jego słabszą stroną jest pewna idealizacja, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar fizjologiczny młodych osób. Poprzez social media są oni narażeni na ciągle napotykane wyidealizowane sylwetki oraz sposób życia niektórych celebrytów i gwiazd. W niektórych osobach wzmaga to duże poczucie niedopasowania, odmienności, braku atrakcyjności, co ostatecznie może doprowadzić do obniżenia samopoczucia. Jednocześnie kształtuje się u nich tendencja do oceniania siebie i innych poprzez pryzmat wyglądu, statusu materialnego i osiągnięć, co negatywnie wpływa zarówno na samoocenę, jak i postrzeganie i akceptowanie innych osób. Oprócz trudności w obszarze fizjologicznym, muszą oni mierzyć się z powszechnie znanym w dzisiejszych czasach tzw. „wyścigiem szczurów”, który w niektórych osobach może wzmagać silny lęk przed przymusem osiągania dużych sukcesów i poczucie odrzucenia. Dodatkowym elementem jest również pojawienie się w wielu zespołach klasowych nowych osób – uchodźców wojennych z Ukrainy, wobec których istnieje szczególna potrzeba rozwijania u ich kolegów z klasy rozumienia, empatii, nastawienia na wsparcie

Jest to temat, który w poprzedniej edycji projektu spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród młodych ludzi, którzy są autentycznie i żywo nim zainteresowani, a jednocześnie znajdują się w wieku, w którym trudno im prosić o porady i informacje ze strony osób dorosłych. Niejednokrotnie są zagubieni pomiędzy krążącymi między rówieśnikami informacjami, w których zazwyczaj więcej jest mitów i potocznych przekonań oraz dodatkowych wątpliwości, niż rzetelnej wiedzy i konkretnych odpowiedzi.

3. Czy ze mną wszystko ok?

Wśród licznych zachorowań i występowania zaburzeń psychicznych oraz niewielkiej znajomości norm rozwojowych wśród młodzieży i nauczycieli, ciężko jest rozpoznać w swoich zachowaniach czy symptomach, co jest normą, a co jest już podstawą do konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej. Podobnie rzecz się ma w obszarze dojrzewania fizycznego. Młodzież często zmaga się z licznymi trudnościami, jednak ich podstawową myślą jest, iż to co się z nimi dzieje jest czymś, co przeżywają tylko oni, w dodatku uważając, że emocje te nie są normą. Z naszego doświadczenia wynika, że już na poziomie emocjonalnym młodzież ma trudności w akceptacji  i zrozumieniu, iż one wszystkie są ważne, potrzebne i dobre, dlatego warsztat ten skupia się na właściwym rozpoznawaniu swoich stanów i odpowiadaniu na autentyczne potrzeby rozwojowe oraz właściwym reagowaniu na zauważone nieprawidłowości.

4. Emocje – czym są, jak sobie z nimi radzić?

U podstaw większości trudności związanych z problemami natury psychicznej, nieumiejętnością wchodzenia w relacje z innymi, konfliktami, nieadekwatną samooceną, brakiem samoakceptacji, agresją i autoagresją i innymi nieprawidłowościami w rozwoju społecznym i psychicznym leży brak umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania własnych emocji. Dzieciom w okresie dojrzewania dodatkowo utrudnia sytuację duża labilność emocjonalna i częste doświadczanie bardzo silnych, przerysowanych emocji. Ten warsztat jest odpowiedzią na ciągle wymagające rozwoju kompetencje w radzeniu sobie z emocjami.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt.

Wszystkie dziania są BEZPŁATNE.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 71 338 30 03.

Zapraszamy do kontaktu!

Zadanie finansowane ze środków Miasta Wrocław www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami