Żyj zdroWIEM!

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców na kolejną edycję programu profilaktyczno – rozwojowego.W jego ramach proponujemy:

I. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ideą Punktu jest duża dostępność i możliwość uzyskania szybkiej, specjalistycznej porady w obszarze problemów psychicznych m.in. depresji, zaburzeń nastroju, kryzysów psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych czy osobowościowych, często dramatycznie wpływających na jakość życia – zarówno osobistego jak i społecznego.

Chcemy, by Punkt był takim pierwszym krokiem na drodze do diagnostyki, czy ewentualnego późniejszego leczenia. By osoby zaniepokojone swoim stanem, czy też zachowaniem dziecka mogły w miarę szybko zasięgnąć specjalistycznej porady, dostać wsparcie, wiedzę i zostać skierowanymi do odpowiednich placówek, w celu ewentualnego leczenia.

Zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego Punktu Interwencji Kryzysowej zlokalizowanego przy ulicy Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu, gdzie będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Punkt będzie czynny we wtorki od 14:00 do 17:00 oraz piątki od 16:00 do 19:00.

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

Zapraszamy zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

II. Cykl warsztatów

Odpowiadając na stale zwiększający się wskaźnik zarówno zaburzeń psychicznych jak i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, w zakresie profilaktyki proponujemy cykl warsztatów rozwojowo-profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz młodzież w wieku (14 – 16 lat). Treść i sposób ich przekazywania będzie dostosowany do grupy wiekowej. Cykl złożony jest z 4 modułów. Każdy moduł trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne moduły mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane będzie uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

Do momentu odwołania obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

Proponowane przez Nas warsztaty w 2021 roku to:

1. Chcieć to móc?

W WERSJI HYBRYDOWEJ

Warsztat związany z samoregulacją, czyli niezwykle potrzebną w obecnych czasach umiejętnością szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków. Będziemy starali się budować świadomość młodych ludzi w obszarze motywacji wewnętrznej, siły woli – co to jest i jak możemy ją wzmacniać, czy zarządzania stresem, by sprostać codziennym, często niełatwym wyzwaniom. Coraz częściej samoregulacja jest uznawana za jedno z najważniejszych źródeł siły psychicznej człowieka, mamy nadzieję, że ten warsztat zachęci i przybliży młodym ludziom narzędzia do rozwijania tej ważnej kompetencji.

2. UWAGA konflikt!

W WERSJI HYBRYDOWEJ

Konflikt jest wszechobecny w naszym życiu. Konflikt może być twórczy. Konflikt może być zagrożeniem. Która z tych opcji będzie miała miejsce w dużym stopniu zależy od  świadomości, wiedzy, przekonań oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. Konflikt niesie ze sobą trudne emocje i zmusza do wyjścia poza strefę komfortu. I dlatego większość ludzi chciałaby konfliktu uniknąć. Jednocześnie konflikt ma tę drugą twarz. Jest twórczy i prowadzi do rozwoju. Aby to było możliwe trzeba nauczyć się rozumieć naturę konfliktu i umieć w nim wytrwać. Chcemy dostarczyć młodym ludziom  wiedzy na temat natury konfliktu, jego źródeł, przebiegu i sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych; pomóc zbudować świadomość dotyczącą osobistych postaw i strategii zachowań w sytuacjach konfliktowych, umożliwić nabycie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi służących zapobieganiu oraz rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

3. JA w relacjach

W WERSJI HYBRYDOWEJ

Warsztat powstał w odpowiedzi na zgłaszane coraz częściej problemy młodych ludzi wynikające z trudności budowania relacji i związane z tym poczucie samotności. Warsztat wzmacniający kompetencje miękkie, w zakresie nawiązywania i podtrzymywania znajomości, ról społecznych, dawania i przyjmowania konstruktywnej krytyki, stawiania granic w relacji z bliskimi osobami, rozumienia i uwzględniania potrzeb swoich i cudzych, umiejętnego przechodzenia przez różne etapy przyjaźni. Efektem uczestnictwa w warsztacie ma być zwiększona świadomość wchodzenia i bycia w relacjach z innymi, której często młodym ludziom brakuje. Dzięki tej świadomości i treningowi umiejętności, będą oni mogli lepiej rozumieć własne potrzeby i motywy podejmowanych zachowań, ale również z większą empatią i akceptacją patrzyć na potrzeby i zachowania innych, a w efekcie budować zdrowe, satysfakcjonujące związki z ludźmi, które są jednym z najistotniejszych czynników chroniących w obszarze zdrowia psychicznego.

4. Zdrowie mam w głowie- część 1.

TYLKO W WERSJI STACJONARNEJ

Celem warsztatu jest EDUKACJA młodych ludzi dotycząca chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać niepokojące symptomy zarówno u siebie, jak i bliskich osób. Dowiedzą się również, jak rozumieć i monitorować swój stan psychiczny i kiedy zwrócić się po profesjonalną pomoc.

5. Zdrowie mam w głowie- część 2.

TYLKO W WERSJI STACJONARNEJ

Warsztat ten jest kontynuacją poprzedniego warsztatu. Oparty będzie o najnowszą wiedzę naukową w dziedzinie PROFILAKTYKI zachorowania na choroby psychiczne ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Będzie można także wrócić do tej samej klasy i odpowiedzieć na pytania, które mogły się narodzić po poprzednim spotkaniu. Ponadto poszukamy odpowiedzi na pytania związane z tym, w jaki sposób można poradzić się samemu i jak korzystać ze wsparcia bliskich osób. Poświęcimy także czas na tematykę czynników ryzyka w tym także stresu i jego profilaktyki.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt.

Harmonogram warsztatów

III. Kolejny etap programu to wsparcie i edukacja rodziców oraz opiekunów.

Z racji dużej intensywności pracy zawodowej i tempa życia rodzice bardzo często czują się zagubieni w obliczu bardzo poważnych problemów swoich podopiecznych. Nie wiedzą jakie objawy zachowania są normą a jakie wskazują na konieczność podjęcia np. leczenia. Mają trudność w rozmawianiu z dziećmi o ich emocjach, samopoczuciu, czy sferach intymnych, a przez to gubią kontakt i możliwość szybkiego zareagowania w obliczu problemu/choroby.

Jednak w roku 2021 nie zapominamy, że wszystkim nam się przyda dawka wsparcia w obszarze radzenia sobie z trudnościami, realizacją celów i dbaniem o własny dobrostan, stąd proponujemy następujące tematy:

  • Zdrowie w głowie mojego dziecka – 26 czerwca oraz 11 września 2021, sobota godz. 9:30 – 14:30

Warsztat ten ma na celu poszerzenie wiedzy i świadomości rodziców opiekunów na temat zaburzeń psychicznych oraz zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Istotą zajęć będzie nie tylko przybliżenie norm rozwojowych oraz objawów najczęstszych trudności i zburzeń , ale również uświadomienie jak ważne jest budowanie bliskiej relacji i odpowiedniej komunikacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby radzenia sobie w z wybranymi problemami oraz gdzie i jakiej pomocy należy szukać. Warsztat będzie odbywał się w dwóch grupach, pierwsza będzie dotyczyć rodziców dzieci w wieku 0 -7 lat. Druga grupa opiekunów dzieci w wieku 7-15 lat.

Prowadzący: Katarzyna Kloc i Małgorzata Hejna

  • Czy każdy smutek to depresja? – termin 29 maja 2021, sobota godz. 14:30 – 19:00

Ten warsztat poświęcony będzie głównie edukacji w zakresie emocji. Boimy się trudnych, niepokojących emocji, często mylimy chwilowe zmiany nastroju z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Jak odróżnić jedne od drugich, jak sobie z nimi radzić i jak dbać o swój dobry nastrój? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatu, który będzie obfitował nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim możliwość doświadczenia tego, jak emocje kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości oraz kiedy i jak możemy wpływać na ten proces.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

  • Jak dbać o swoją głowę? – termin 4 września 2021, sobota godz. 9:30 – 14:30

Pojęcie mindfulness zostało zapoczątkowane przez wprowadzenie Programu Obniżania Stresu Opartego na uważności, który pierwotnie był wykorzystywany przy obniżaniu poziomu chronicznego bólu pacjentów, a obecnie jest szeroko stosowany w redukowaniu psychologicznych problemów, jakie wiążą się z występowaniem przewlekłych chorób (np. efektywnie obniża poziom lęku) oraz w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Program ten pomaga też w łagodzeniu doświadczanego stresu i utrzymywaniu dobrego samopoczucia. Bardzo praktyczny warsztat uczący podstawowych technik regulacji emocjonalnej, które przydadzą się w codziennych zmaganiach z trudną rzeczywistością ostatnich miesięcy.

Prowadzący: Magdalena Kot

Wszystkie dziania są BEZPŁATNE.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 71 338 30 03.

Zapraszamy do kontaktu!

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami