Accessibility tools panel

Bezbłędnie

Program adresowany był do dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych (wiek 5-9 lat) z Rodzinnych Domów Dziecka.

Składał się z dwóch części:

  • Przesiewowych badań pod kątem wystąpienia dysleksji, które odbyły się 27.IX i 04.X.2008 r.
  • Grupy terapeutycznej dla dzieci zagrożonych wystąpieniem dysleksji – zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą zajęciowym mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia dysleksji.

Tworząc program, wyszliśmy z założenia, że jeżeli dziecko tzw. ryzyka dysleksji obejmiemy jak najszybciej opieką zapewniając mu pomoc specjalistów skierowaną na stymulację nieprawidłowo rozwijających się funkcji, to możemy spodziewać się znacznego wyeliminowania trudności a tym samym uniknięcia niepowodzeń szkolnych. Podsumowując, można stwierdzić, że przeprowadzone zajęcia spełniły swoje główne założenia i cele, jakimi było wyrównywanie zaburzeń rozwojowych. Ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym przyczyniły się między innymi do: wzbogacenia wiedzy dzieci o świecie i najbliższym otoczeniu, poszerzyły zakres słownictwa, kształtowały umiejętność komunikatywnego wypowiadania się, rozwijały sprawność manualną, rozwijały zdolność koncentracji uwagi.

Program współfinansowany ze środków Funduszu Edukacyjnego Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami