Accessibility tools panel

Informacje publiczne

Kim jesteśmy i jak wygląda struktura Fundacji

Statut Fundacji czerwiec 2016

Nasze projekty i działania

Standardy Ochrony Małoletnich w Fundacji

Poniżej prezentujemy najnowsze sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji PozyTYwka:

Sprawozdanie merytoryczne 2023

Sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2018
sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdania 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2016
Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie_merytoryczne 2014
Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie finansowe 2011
Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie finansowe 2010
Sprawozdanie merytoryczne 2010

Redaktorem strony jest Katarzyna Fura

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Deklaracja dostępności Fundacji PozyTYwka

Fundacja PozyTYwka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji PozyTYwka we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·       na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,

·       niektóre ze zdjęć lub grafik mogą nie mieć jeszcze opisów alternatywnych

·       sukcesywnie zmieniamy treści na stronie, tak by były wyrażone językiem prostym i łatwym do zrozumienia

Wyłączenia

 • Archiwum, gdzie są przechowywane historie wcześniejszych, sprzed roku 2018 projektów i działań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie ogólnodostępnych walidatorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Fura.
 • E-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
 • Telefon: 606654350 lub ogólny 71 338 30 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Fundacji PozyTYwka
 • Adres: ul. Gajowicka 164/1
  53-150 Wrocław
 • E-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
 • Telefon: 71 338 30 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chcemy by siedziba naszej Fundacji była dostępna, jednak z uwagi na fakt, że mieścimy się w zabytkowej kamienicy dostępność architektoniczna jest mocno utrudniona.

Siedziba Fundacji PozyTYwka, w części parterowej jest dostępna dla osób na wózkach, jednak nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z trudnościami w poruszaniu się, na wózkach, rodziców z dziećmi w wózkach zawsze służą pomocą nasi pracownicy.

Jeśli nie jesteśmy w stanie przyjąć Was w naszej siedzibie, zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej BOREK, przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu, gdzie w razie potrzeby wynajmujemy gabinety i sale.

Psy asystujące i psy przewodnicy są zawsze mile widziane w naszej Fundacji.

 Miejsca parkingowe:

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Fundacji brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale można swobodnie parkować wzdłuż ulicy.

Komunikacja miejska:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Hallera znajduje się przystanek tramwajów 20, 70 oraz autobusy 127, 144, 133. których przystanki znajdują się w odległości około 100 m.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i słabosłyszących:

W najbliższych tygodniach planujemy zakup pętli indukcyjnej, co zwiększy komfort wizyt osób niedosłyszących.

Współpracujemy z tłumaczami języka migowego i zapewniamy tłumaczenie podczas wizyty (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr 606432108 -także SMS lub mailem: biuro@fundacjapozytywka.org.pl).

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami