PozyTYwni Współpracownicy

To tylko niektóre pozyTYwnie nastawione osoby, które codziennie wspierają nas w wysiłku czynienia dobra. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie, a może Ty też chcesz do nich dołączyć?

MAGDALENA KOT

 DANUTA DŁUGOSZ
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii

Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ze specjalizacją Resocjalizacja.

Ukończyła także Uniwersytet Zielonogórski ze specjalizacją Resocjalizacja i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie.

W 1995 roku odbyła staż w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Osób Uzależnionych Lekowo w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończyła także szereg szkoleń w zakresie m.in. HIV/AIDS – poradnictwo przed i po teście; pomoc dzieciom doznającym przemocy emocjonalnej i fizycznej w rodzinie; pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; diagnoza i terapia erotomanii i Poradnictwo Rodzinne.

Od roku 1995 pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzi terapię osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, jak również uzależnionych krzyżowo; terapia uzależnień chemicznych i niechemicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z młodzieżą i rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS. Pracowała: w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Świdnicy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Radzimowice w Szklarskiej Porębie w latach 2003-2009); Punkcie Konsultacyjnym w Karpaczu.

Obecnie pracuje: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy; od 2007 w Ośrodku MONAR w Mysłakowicach; w fundacji PozyTYwka we Wrocławiu (wcześniej fundacja SUPER-ego), realizując program „Żyć pełniej – wolni od narkotyków” współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia oraz program „Wolni od narkotyków” współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; współpracuje z DCPiP SUPER-ego we Wrocławiu; prowadzi terapię indywidualną i terapię grupową. Regularnie uczestniczy w superwizjach.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

zostan-wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

przekaz-1-procent

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

dolacz-do-nas