Accessibility tools panel

Canti Spazializzati – cykl warsztatów i koncertów

Czym jest Canti Spazializzati?

W wolnym tłumaczeniu Canti Spazializzati to piosenki/dźwięk uprzestrzenniony. Mocno upraszczając, koncert na nagłośnieniu wielokanałowym różni się od zwykłego koncertu tym, że na regularnym koncercie dźwięk dobiega do nas z przednich kolumn z dwóch kanałów, gdzie dźwięk rozłożony jest równomiernie. Podczas koncertu na nagłośnieniu wielokanałowym słuchacz jest otoczony głośnikami, a tym samym dźwiękiem. Dodatkowo dźwięk ten może „wędrować” po głośnikach, co daje poczucie przestrzenności. Zapraszani przez nas artyści i kompozytorki zawsze prezentują nowe utwory dedykowane konkretnym przestrzeniom, w których organizujemy koncerty.

Canti Spazializzati to prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi.

W 2022 roku nasze działania oscylowały wokół zagadnień ekoakustyki. Wróciliśmy na Wrocławskie Pola Irygacyjne i do przestrzeni Żyjni. Do skomponowania dedykowanych naszemu projektowi utworów zaprosiliśmy najciekawszych polskich artystów i artystki.

W ramach “Sound Labu” – interdyscyplinarnych spotkań towarzyszących naszym wydarzeniom koncertowym – odbyły się dwa, dwudniowe warsztaty, które poprowadzili Dorota Błaszczak oraz Tomasz Pizio. Pierwszy z nich poświęcony był ekoaksutyce i rozszerzonemu słuchaniu. Drugi, zorganizowany w formule hybrydowej, dotyczył technik streamingu nagrań terenowych oraz spacerów dźwiękowych.

Z początkiem maja na Wrocławskich Polach Irygacyjnych odbyło się pierwszy koncert Canti Spazializzati w 2022 roku. Mateusz Śmigasiewicz i Ryszard Lubieniecki zaprezentowali premierowe wykonanie kompozycji Powtórne Przyjście, której doświadczyć można również na interaktywnej platformie Echoes. Spacer dźwiękowy zwieńczony był koncertem dwójki artystów.

Drugi koncert odbył się na początku października, w Żyjni – przestrzeni mieszczącej się w Galerii Dizajn BWA Wrocław. Premierowe kompozycji zaprezentowali Zaumne, Agata Zemla i Justyna Stasiowska. Beniamin Głuszek wykonał kompozycję Alvina Luciera.

Tegoroczny program Canti Spazializzati zwieńczyło specjalne wydarzenie w Żyjni, podczas którego wybrzmiały dwie instalacje dźwiękowe, przygotowane przez Dorotę Błaszczak i Beniamina Głuszka. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z twórcami i dyskusja.

Kurator: Daniel Brożek

Zespół produkcyjny: Marta Konieczna, Jan Chrzan

organizator: Fundacja PozyTYwka

współorganizatorzy: Galeria Dizajn BWA Wrocław

Identyfikacja wizualna: Karolina Pietrzyk (http://karolinapietrzyk.info/ ) + Mateusz Zieleniewski (http://www.mzieleniewski.com/ )

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl

logo miasta Wrocławia

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami