Accessibility tools panel

Konferencja „ZATRZYMAĆ FAS”

Zespół Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zespół objawów somatycznych, umysłowych, poznawczych oraz  zachowania, rozwijających się u potomstwa w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży. 

Ta krótka definicja nie oddaje złożoności problemów z jakim borykają się zarówno opiekunowie, jak i specjaliści pomagający osobom obciążonym tym zespołem wad. W związku z ciągle zbyt małą wiedzą i trudnościami diagnostycznymi w obszarze FASD chcemy połączyć wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów-praktyków w tym temacie:

Zapraszamy na Konferencję „ZATRZYMAĆ FAS!” poświęconą tematyce FASD – jego przyczynom, problemom diagnostycznym jak i modelom terapii oraz leczenia zaburzeń powstających w jego przebiegu.

W jednym miejscu spotkają się wybitni specjaliści na co dzień pracujący z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi tym problemem. Chcemy propagować rzetelną wiedzę i sprawdzone w najlepszych ośrodkach praktyki diagnostyki i terapii FASD.

Konferencję adresujemy nie tylko do specjalistów psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, ale również pedagogów, nauczycieli, studentów, pracowników uczelni i szkół, logopedów, pracowników socjalnych, czy rodzin zastępczych i wszystkich tych, którzy w swojej pracy spotykają się z tą problematyką.

Konferencja odbędzie się 27 października 2022 roku w Sali konferencyjnej Hotelu Mercure we Wrocławiu. Wydarzenie dzięki wsparciu miasta Wrocław jest BEZPŁATNE.

PROGRAM KONFERENCJI „ZATRZYMAĆ FAS”:

8:00 – 8:30 – rejestracja uczestników

08:30 – 08:35– Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

08:35 – 09:45FASD – powszechna, ale wciąż mało znana choroba. Polskie rekomendacje diagnostyczne – Prof. Robert Śmigiel wprowadzi w temat specyfiki zaburzeń FASD, przybliży trudności diagnostyczne, szerokie spektrum objawów oraz związane z tym trudności w leczeniu i terapii.

09:45 – 10:00 – przerwa kawowa

10:00 – 10:40Kobieta i alkohol – specyfika używania alkoholu przez kobiety, perspektywa społeczna i terapeutyczna  – psycholog kliniczna i specjalistka terapii uzależnień Anna Kulbińska przedstawi aktualne dane na temat spożywania alkoholu przez kobiety, jego ilości, rodzaju oraz stylu picia, wyjaśni trudności w diagnozowaniu i terapii tej grupy społecznej oraz przybliży temat skutecznej profilaktyki antyalkoholowej.

10:40 – 11:40leczenie i terapia FASD – zespół trzech specjalistów przedstawi optymalny model terapii FAS, ze szczególnym naciskiem na współpracę i holistyczność podejmowanych działań w zakresie: leczenia farmakologicznego, psychoterapii, logopedii wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii Integracji Sensorycznej, niezbędne w uzyskaniu jak najlepszych efektów.

11:40 – 12:00 – przerwa, przekąski

12:00 – 12:20Dziecko z FAS – perspektywa rodzica/opiekuna  – Pani Sylwia Szkopińska, będąca zawodową rodziną zastępczą opowie o swoich doświadczeniach w organizowaniu opieki i wspieraniu dziecka z diagnozą FASD, wyzwaniach, nadziejach oraz dobrych praktykach w tym obszarze.

12:20 – 13:35Zaburzenia ze Spektrum FASD – perspektywa rozwojowa, dylematy diagnostyczne i społeczne, dr Małgorzata Klecka przybliży nam tematykę różnic indywidualnych w obszarze tego zespołu zaburzeń i związanych z nimi trudności diagnostycznych oraz terapeutycznych.

13:35 – 13:50 – przerwa kawowa

13:50 – 15:00Diagnostyka i terapia FASD – Model Kanadyjski – mgr Małgorzata Tomanik przedstawi dobre praktyki i swoje doświadczenia z budowania zespołów terapeutycznych i wspierania opiekunów jakie stosuje się w Kanadzie.

15:00 – zakończenie konferencji

Każdy blok będzie składał się z prezentacji – wykładu oraz moderowanego panelu dyskusyjnego.

PROWADZĄCY

Prof. dr hab. Robert Śmigiel – Pediatra, Genetyk Kliniczny, Neonatolog

Obecnie jest kierownikiem Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich WNoZ UM we Wrocławiu. Profesor Robert Śmigiel jest specjalistą pediatrii, genetyki klinicznej, neonatologii oraz pediatrii metabolicznej. Od wielu lat jest lekarzem konsultującym z zakresu genetyki pediatrycznej i pediatrii metabolicznej w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu i Opolu. Specjalizację z pediatrii otrzymał w 2004 roku, z genetyki klinicznej w 2008 roku, z neonatologii w 2013 roku, z pediatrii metabolicznej w 2017. Jako lekarz pediatra i genetyk kliniczny otrzymał m.in Nagrodę im. prof. Z. Religi „Wyjątkowy Lekarz” (2013). Został także nominowany do nagrody „Anioły Medycyny” 2015. W 2019 roku otrzymał wyróżnienie od Prezydenta Miasta Wrocławia „Wrocław bez barier”.

Mgr. Anna Kulbińska – Psycholog Kliniczna, Psychoterapeutka, Specjalistka Psychoterapii Uzależnień,

Pracuje w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego, prowadząc krótkoterminową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz w ośrodku leczenia uzależnień „MONAR”. Od kilkunastu lat pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz osobami z uzależnieniami behawioralnymi. Ukończyła Szkołę Psychoterapii, całościowy kurs psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 5 letnie studia oraz studia podyplomowe na SWPS – Specjalizacja z Psychologii Klinicznej.

Lek. Joanna Gwiazdowska-Rokita – Psychiatra dzieci i dorosłych, Psychoterapeutka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistka z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracowała na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz lecznictwie ambulatoryjnym w ramach poradni zdrowia psychicznego. Od 15 lat prowadzi również prywatną praktykę lekarską w Centrum SUPER-ego. Ukończyła 4,5- letni kurs całościowy do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie terapii systemowej rodzin prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Mgr. Amelia Wałczyk – Psycholog, Psychoterapeutka

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie pracuje w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego. Absolwentka psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Szkołę Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w gabinecie. Zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią dzieci i dorosłych. Posiada wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, uprawniające do profesjonalnej pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Mgr. Monika Salwach – Logopeda, Terapeutka Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako logopeda i nauczyciel. Pracowała w szkole integracyjnej, przedszkolach oraz w ośrodku zdrowia. W pracy wykorzystuj elementy integracji sensorycznej oraz metody krakowskiej. Bazuję na całościowym wspieraniu rozwoju dziecka, rozwijaniu indywidualnych zdolności, wzmacnianiu słabych stron. Specjalista z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Warnke’go.

Sylwia Szkopińska

Od 8 lat matka zastępcza. Od dwóch lat prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w którym przebywa obecnie 10 dzieci, w tym troje z diagnozą FAS.

Dr n. med. Małgorzata KleckaPsycholog, Psychoterapeutka, Doktor nauk medycznych, specjalność psychiatria dziecięca.

Jest trenerką, terapeutką (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju  i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Świerklanach (dawniej w Lędzinach), Wykładowca akademicki. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i Założycielka i Prezes Fundacji Fastryga.  Autorka książki „FAScynujące dzieci” oraz innych książek i wielu publikacji. Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem „Za zasługi w ochronie zdrowia” (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko”, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

Mgr. Małgorzata TomanikSpecjalistka z zakresu problematyki FASD

Założycielka Poradni „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z rodzinami i opiekunami dzieci/młodzieży z FASD, ich zespołami diagnostycznymi i opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi. Przeprowadziła liczne szkolenia, warsztaty i wykłady dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz innych osób pracujących z dziećmi i adolescentami  z FASD w Kanadzie i Polsce. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z polskimi środowiskami zawodowymi (min. jest współautorką Polskich Standardów Diagnostycznych FASD, 2020). Promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki dla dzieci/młodzieży z FASD i ich rodzin.

ZAPISY

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza online do dnia 21 października 2022. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego, w celu poinformowania Państwa o ewentualnym braku miejsc.

W razie pytań lub trudności z zapisaniem się na wydarzenie, prosimy o kontakt pod nr 71 338 30 03

lub mailowo: konferencja@fundacjapozytywka.org.pl

MIEJSCE

27 października 2022

Godz. od 8:30 do 15:00

Adres: Hotel Mercure

plac Dominikański 1, Wrocław

Zespołu FAS nie można wyleczyć, ale dzięki edukacji i efektywnej profilaktyce możemy zapobiegać jego powstaniu, a dzięki wczesnej i trafnej diagnostyce oraz wczesnym interwencjom terapeutycznym możemy minimalizować jego wpływ na rozwój dziecka.

Spotkajmy się, podzielmy naszą wiedzą i doświadczeniem. Do zobaczenia!

Organizatorzy:

Zadanie finansowane ze środków miasta Wrocław www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami