„MożeMY!”

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

Każda szkoła może zgłosić zapotrzebowanie dla dowolnej ilości klas, z których każda może wziąć udział w maksymalnie czterech warsztatach lub też tylko w jednym, najbardziej ją interesującym. Ilość klas i warsztatów będzie jednak zależna również od ilości zgłoszeń napływających do nas z innych szkół. Warsztaty będą realizowane w 2017 roku, od 20.03 do 20.06 oraz od 11.09 do 15.12.

Proponujemy następujące tematy warsztatów:

1. Szacunek dla różnorodności

Warsztaty mają na celu promowanie wartości szacunku, tolerancji. Mają pokazać uczniom, że bez względu na różnice, szacunek do drugiej osoby jest przynależny do niej ze względu na sam fakt bycia człowiekiem. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się więcej na temat stereotypów, radzenia sobie z nimi. Zastanowimy się wspólnie czym jest szacunek oraz jak można sprawić, aby stał się częścią naszej postawy. Poruszymy problem tolerancji, jej wagi we współczesnym, zmieniającym się świecie.

2. Zgubne nawyki

Warsztat będzie poświęcony zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież
spowodowanym takimi czynnikami jak nadużywanie telefonu, gier komputerowych, Internetu powodujące problemy społeczne, szkolne, rodzinne. Przybliżymy młodzieży różnicę pomiędzy normalnym korzystaniem z rozrywek, a problemowym, będą oni mieli okazję zastanowić się nad swoim wzorcem korzystania z mediów. Internet sam w sobie jest pomocnym narzędziem, które przynosi pewne korzyści, jednak może się przyczyniać do powstawania wielu problemów i patologii.

3. Przepis na współpracę 

Warsztat będzie poświęcony zagadnieniu współpracy, komunikacji w zespole. Chcemy, aby uczniowie mieli okazję trenowania tych ważnych w relacjach społecznych umiejętności. Warsztat będzie miał przystępną, treningową formę, co maksymalnie zaangażuje uczestników i pozwoli na największą ilość autorefleksji. Klasy dzięki zajęciom zintegrują się, co poprawi w nich relacje. Ważną umiejętnością, która chcemy trenować jest odpowiednia komunikacja w zespole, jej wpływ na wspólna pracę, samopoczucie i zaangażowanie członków zespołu.

4. Odcienie agresji 

Warsztat będzie poruszał temat agresji, uczniowie będą mieli okazje dowiedzieć się więcej na temat
różnicy pomiędzy różnymi jej rodzajami, a także kiedy agresja staje się przemocą. W ramach warsztatu przedstawimy sposoby na radzenie sobie z agresją własną i innych. Poruszymy temat agresji psychicznej oraz jej wpływu na ofiarę. Skłonimy uczniów do refleksji nad ich własnym zachowaniem, a także wyposażymy w wiedzę, gdzie szukać pomocy.

Informacje i zapisy:

71 338 30 03

lernacińska@fundacjapozytywka.org.pl

 

harmonogram MożeMY

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Wrocław

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

 

 

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami