Accessibility tools panel

Projekt WIP

Dolny ŚląskZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień
PROJEKT WIP
Wiedza – Interwencja – Profilaktyka

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi.
Celem szkolenia jest dostarczenie, poszerzenie i uporządkowanie profesjonalnej wiedzy na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych, jak również dostarczenie i wskazanie narzędzi pomocnych w pracy (profilaktyka, diagnoza, motywacja,) z osobami na drodze do uzależnienia i uzależnionymi.
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z technikami pracy z osobą dotkniętą uzależnieniem oraz osobą zagrożoną uzależnieniem (min. rozmowy diagnostycznej, diagnoza różnicowa uzależnienia i używania szkodliwego, symulacja interwencji wobec osoby uzależnionej, ćwiczenie elementów wywiadu motywującego).

Podczas szkolenia zostanie szczegółowo zdefiniowane, omówione i rozpoznane następujące zagadnienia:

  • uzależnienie od narkotyków w tym „dopalacze”
  • uzależnienie od alkoholu
  • uzależnienie od komputera i Internetu,
  • uzależnienie od gadżetów multimedialnych (smartphone, iPhone, tablet, telefon, itp.),
  • uzależnienie od gier komputerowych,
  • uzależnienie od hazardu (patologiczny hazard),
  • uzależnienie od zakupów (zakupoholizm),
  • oraz sygnalizacja problemu uzależnienia od seksu (erotomania) i uzależnienia od pracy (pracoholizm).
  • współuzaleznienie, DDA, DDD

Podczas szkolenia poruszane będą między innymi następujące tematy: Dojrzewanie; Cykl życia rodzinnego i jego wpływ na adolescenta; „Atrakcyjność” uzależnień chemicznych i behawioralnych; Biomedyczne podłoże uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz różnice neurochemiczne; Model tworzenia się uzależnień chemicznych i behawioralnych; Czynniki wpływające na powstawanie uzależnień chemicznych i behawioralnych; Kryteria diagnostyczne; Cechy nałogowca; Objawy uzależnienia; Mechanizmy uzależnienia; Fazy uzależnienia – Model faz rozwoju uzależnienia; Wzorce uzależnienia behawioralnego; Konsekwencje uzależnień chemicznych i behawioralnych; Uzależnia behawioralne a uzależnienia chemiczne; Fazy zdrowienia; Problem uzależnienia dziecka w rodzinie; Fazy reakcji rodziców; Prawo a uzależnienia chemiczne i behawioralne; Jak pomóc osobie uzależnionej chemicznie i behawioralnie; Gdzie szukać pomocy itp.
Zajęcia wzbogacone będą w pracę warsztatową wzmacniającą umiejętności pracy z klientem.
Dla uczestników zajęć edukacyjno-szkoleniowych zostaną opracowane materiały szkoleniowe, oraz wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

TERMIN SZKOLENIA:
I GRUPA: 25-28 wrzesień oraz 16-19 październik 2014 r.
• II GRUPA: 20 – 23 listopad oraz 11 – 14 grudzień 2014 r.

Godziny szkolenia:
czwartek od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 – 7 godz.
piątek od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 – 7 godz.
sobota od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 18.00 –  7 godz.
niedziela od 10.00 – 14.00 oraz 15.00 – 16.00 – 5 godz.
W sumie 26 godz.

Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe prowadzone będą metodą wykładowo-warsztatową. Szkolenie będzie realizowane w dwóch blokach szkoleniowych, natomiast w każdym z bloku planowane jest przeprowadzenie 52 godzin dydaktycznych o charakterze wykładowo -warsztatowym, z czego 12 godzin wykładowych oraz 40 godzin warsztatowych.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym w Jaworze, ul. Zamkowa 1 – szkolenia wrzesień-październik 2014

Fundacja SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, ul. Kościelna 15 w Świdnicy – szkolenia listopad-grudzień 2014

REKRUTACJA:
Na szkolenie „PROJEKT WIP” zapraszamy reprezentantów 48 gmin z 7 powiatów województwa dolnośląskiego (tj. z powiatu dzierżoniowskiego, jaworskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego), osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub/oraz z uzależnionymi osobami dorosłymi. W szczególności z następujących grup zawodowych: psychologów/pedagogów/terapeutów Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktów konsultacyjnych ds. uzależnień, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na szkolenie zakwalifikujemy 48 osób po jednej z każdej z gminy.
Rekrutacja rozpocznie się 1.08.2014 r. i trwać będzie do 19.09.2014 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 338 30 03

Serdecznie zapraszamy!

 

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami