Accessibility tools panel

uNIEzależniaMY – Uzależnienia? To nie MY!

Kampania edukacyjna pn. „uNIEzależniaMY – Uzależnienia? To nie MY!” To szereg kompleksowych działań, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i innym ryzykownym zachowaniom uczniów wrocławskich szkół w nurcie profilaktyki pozytywnej.

Projekt obejmuje również wspieranie rozwoju osobistego i społecznego poprzez wyposażenie uczniów w kompetencje społeczne sprzyjające utrzymaniu zdrowia psychicznego ze szczególnym naciskiem na kompetencje i umiejętności, które stanowią czynniki chroniące przed wykluczeniem, uzależnieniami, przemocą i zaburzeniami psychicznymi oraz podejmowaniem zachowań ryzykownych.

W ramach projekty oferujemy:

  • Gotowy scenariusz warsztatów profilaktycznych
  • Szkolenie z zakresu realizacji tego warsztatu
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
  • Konsultacje indywidualne dla nauczycieli dotyczące realizacji warsztatów
  • Materiały warsztatowe dla uczniów
  • Materiały profilaktyczne i promocyjne dla szkoły
  • Autorski projekt – Liderzy Profilaktyki dla uczniów, którzy będa sami projektować i realizować kampanie edukacyjno – profilaktyczne
  • webinary dal rodziców
Plakt Projektu uNIEzależniaMY

Wkrótce dalsze informacje. Zapraszamy !

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami