Accessibility tools panel

Aneta Janicka

psycholożka, psychoterapeutka
71 338 30 03
Aneta Janicka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku pracuje jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Wspiera swoich pacjentów w trudnych momentach ich życia, pomaga w rozumieniu kłopotów, w oparciu o zdobytą wiedzę psychologiczną. Pracuje także z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, jak autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji i uwagi. Opieką obejmuje dzieci z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zachowaniami agresywnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, dzieci słabowidzące i niewidome, dzieci nieśmiałe. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni psychologiczno-terapeutycznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Obecnie bierze udział w czteroletnim specjalistycznym szkoleniu z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W swojej pracy przyjmuje założenia psychodynamiczne, relacyjne i systemowe.

Z Fundacją PozyTYwka współpracuje głównie w ramach prowadzonych konsultacji dla dzieci i rodzin zmagających się z zespołem FASD. W ramach swoich działań udziela wsparcia, poradnictwa i obejmuje swoją opieką tak dzieci jak i ich opiekunów.

 

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami