Accessibility tools panel

Karolina Karczmarek

Psycholog, certyfikowany trener TUS, terapeuta metody SI
71 338 30 03
Karolina Karczmarek

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przygotowanie pedagogiczne podyplomowo. Od czterech lat jest zatrudniona na stanowisku psychologa w Przedszkolu Integracyjnym Nr 93 we Wrocławiu, gdzie prowadzi terapię psychologiczną, grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia terapeutyczne z elementami SI. Pracowała także z młodzieżą zapewniając wsparcie w ramach konsultacji indywidualnych w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu.

W pracy zajmuje się przede wszystkim młodszymi dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i afazją, a także niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również na stażu w Centrum Neuropsychiatrii NEOROMED oraz podczas praktyk i warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych
w placówkach oświatowych.

Ukończyła szkolenia z zakresu: TUS, Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Terapii Ręki, Porozumienia bez Przemocy (NVC). Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w roku 2022.

Za fundamentalny aspekt swojej pracy terapeutycznej uważa budowanie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji. Pracuje w duchu Pozytywnej Dyscypliny.Z Fundacją PozyTYwka współpracuje głównie w ramach prowadzonych konsultacji dla dzieci i rodzin zmagających się z zespołem FASD. W ramach swoich działań udziela wsparcia, poradnictwa i obejmuje swoją opieką tak dzieci jak i ich opiekunów.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami