Absolwentka  filologii romańskiej (Wrocław) oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną i socjoterapii z arteterapią (Opole). Ukończyła 2 letnie szkolenie interwizyjne w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych organizowanych przez WCDN. Od 12 lat pracuje w liceum, gdzie uczy języka francuskiego oraz jako pedagog zapewnia wsparcie młodzieży przede wszystkim w ramach konsultacji indywidualnych. Pomaga nastolatkom z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, obsesyjno- kompulsywnymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością
(unikająca i z pogranicza), młodzieży LGBTQ+ . Oprócz pracy indywidualnej, zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu profilaktyki zaburzeń nastroju i zachowań ryzykownych. Realizuje projekty z zakresu filmoterapii, zarządzania sobą w czasie i stereotypizacji płciowej.

Od 2017 współpracuje z Fundacją Pozytywka, gdzie prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla nastolatków  ze szkół ponadpodstawowych zmagających się z trudnościami w obszarze relacji interpersonalnych oraz prowadzi konsultacje indywidualne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.