Na dobry początek

Zapraszamy na dzieci i młodzież, a także rodziców na nowe zajęcia profilaktyczno – rozwojowe. Wszystkie działania są BEZPŁATNE. W ramach projektu w roku 2019 oferujemy:

I Grupy socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

II Warsztaty dla rodziców

Warsztaty będą cyklem spotkań, podczas których będą trenowane umiejętności rodziców z zakresu komunikacji z dzieckiem, ustalania zasad, egzekwowania od dziecka poleceń, a także planowania aktywności dbając o wszechstronny rozwój dziecka. Naszym celem jest nauczenie rodziców metod wychowawczych opierających się na wzmacnianiu pozytywnych zachowań, docenianiu ich – co buduje pewność siebie u dziecka. Chcemy także pokazać, że istnieją skuteczne sposoby na zapewnienie konsekwencji zachowań negatywnych, bez agresji i niszczenia więzi.

Poniżej harmonogram warsztatów:

I. „Nastolatek – czas pozytywnego? przełomu.”

Termin: 06.04.2019 r.

Czas trwania: 14:30 – 19:30

Okres dorastania, to szczególnie trudny i niewątpliwie kryzysowy moment w życiu człowieka. Mimo, coraz większej wiedzy na temat zmian i związanych z nimi problemów, nadal budzi on strach w opiekunach. Często też prowadzi do wyolbrzymiania naturalnych trudności lub lekceważenia często subtelnych sygnałów, że młody człowiek nie radzi sobie pod względem emocjonalnym i społecznym. W trakcie warsztatów obalimy wiele stereotypów narosłych wokół okresu dojrzewania, pokażemy szanse i zagrożenia oraz wyposażymy opiekunów w wiedzę, zmniejszymy lęk towarzyszący im na tym etapie rozwoju ich dziecka.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

II „Damy Radę?!”

Termin: 13.04.2019 r. 9

Czas trwania: 9:30- 14:30

Zapraszamy rodziców i opiekunów zaniepokojonych różnymi trudnymi zachowaniami swoich podopiecznych. Warsztat przybliży metodę „Kid’s Skills”  fińskiego psychiatry opierającą się na przeformułowaniu problemu w cel do zdobycia. Będzie to unikatowa możliwość poznania w jaki sposób z negatywnych przeżyć i doświadczeń zrobić pozytywny „challange”(wyzwanie). Może będzie to doskonała alternatywa dla zwyczajowego stosowania kar?

Prowadzący: Małgorzata Hejna

Wszystkie warsztaty są BEZPŁATNE.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Informacje i zapisy: 71 338 30 03

III Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne warsztaty mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane będzie uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

Obszary tematyczne do wyboru dla uczestników:

– „Asertywność – moja wewnętrzna siła – Warsztat przeznaczony przed wszystkim dla tych, którzy podjęli eksperymenty z narkotykami lub są zagrożeni inicjacją narkotykową w wyniku presji środowiska rówieśniczego. Zajęcia będą poruszać zagadnienie potrzeb i własnych granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikacje asertywną związaną z odmawianiem i opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.

– Stres – nie taki straszny! – Warsztaty odczarowują stres, pozwalając dzieciom lepiej zrozumieć mechanizmy jego działania. Dzieci zapoznają się z przyczynami i skutkami stresu i uczą się prawidłowo sobie z nim radzić. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na uczeniu kontrolowania stresu poprzez właściwe rozpoznawanie go i adekwatne reagowanie. Uczestnicy poznają i trenują proste techniki oddechowe i relaksacyjne i poznają zasady profilaktyki niekorzystnych skutków stresu.

– „Wiem i decyduję” – ten warsztat opiera się przede wszystkim na wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

Harmonogram warsztatów 2019

Informacje i zapisy u koordynatora projektu: Martyna Woch 71 338 30 03.

Program współfinansowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami