Na dobry początek

Zapraszamy na dzieci i młodzież, a także rodziców na nowe zajęcia profilaktyczno – rozwojowe. Wszystkie działania są BEZPŁATNE. W ramach projektu w roku 2018 oferujemy:

I Grupy socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup: dla dzieci 4 – 6 klasa szkoły podstawowej, Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

II Warsztaty dla rodziców

Warsztaty będą cyklem spotkań, podczas których będą trenowane umiejętności rodziców z zakresu komunikacji z dzieckiem, ustalania zasad, egzekwowania od dziecka poleceń, a także planowania aktywności dbając o wszechstronny rozwój dziecka. Naszym celem jest nauczenie rodziców metod wychowawczych opierających się na wzmacnianiu pozytywnych zachowań, docenianiu ich – co buduje pewność siebie u dziecka. Chcemy także pokazać, że istnieją skuteczne sposoby na zapewnienie konsekwencji zachowań negatywnych, bez agresji i niszczenia więzi.

Poniżej harmonogram warsztatów:

I. Jak sobie radzić z urwisem?

Termin: 10.03.2018

Czas trwania: 11:00- 16:00

Czy Twoje dziecko jest kłótliwe, ma problemy z przestrzeganiem norm i zasad, bywa agresywne i prowokujące? Jeśli chcesz nauczyć się technik wychowawczych, pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi zrachowaniami swojego dziecka, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku od 6-10 lat. Podczas spotkania zaprezentujemy metody poznawczo-behawioralne do pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzone zachowania. Zapraszamy!

Warsztat poprowadzi: Hanna Lernacińska

II Asertywna komunikacja z nastolatkiem – to możliwe!

Termin: 19.05.2018

Czas trwania: 9:00- 14:00

To kolejny warsztat adresowany szczególnie do rodziców nastolatków. Dzięki praktycznym ćwiczeniom prowadzonym pod okiem trenera i psychoterapeuty młodzieży pokażemy, że dobra i wspierająca obie strony komunikacja jest możliwa w tym trudnym rozwojowo okresie. Rodzicom podpowiemy jak nie dać się :tyrani” dorastających dzieci, a także jak nie zerwać bliskiej więzi z nastolatkiem. Zgłębimy niełatwy język współczesnej młodzieży oraz ich sposób komunikacji z otoczeniem i spróbujemy się pochylić na ich problemami, bo zrozumienie to pierwszy krok do porozumienia.

Warsztat poprowadzi: Kazimierz Ździebło

III Kiedy pójść do psychologa? Problemy emocjonalne i zaburzenia psychiczne u młodzieży

Termin: 16.06.2018

Czas trwania: 9:00- 14:00

Dojrzewanie to jeden z najbardziej radykalnych okresów rozwojowych, nie tylko dla dzieci, ale również dla opiekunów, którzy często borykają się z wieloma wątpliwościami i trudnościami dotyczącymi prawidłowego rozwoju swoich dorastających dzieci. Dzięki praktycznemu warsztatowi ze specjalistą i praktykiem przyjrzymy się najczęściej występującym problemom i zagrożeniom tego okresu. Rzetelna i najnowsza wiedza oraz praktyczne przykłady i ćwiczenia pozwolą na mądre wspieranie swoich podopiecznych, a także na szybkie i adekwatne reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Warsztat poprowadzi: Amelia Wałczyk.

Wszystkie warsztaty są BEZPŁATNE.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Informacje i zapisy: 71 338 30 03

III Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne warsztaty mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane będzie uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

Obszary tematyczne do wyboru dla uczestników:

– „Asertywność – moja wewnętrzna siła – Warsztat przeznaczony przed wszystkim dla tych, którzy podjęli eksperymenty z narkotykami lub są zagrożeni inicjacją narkotykową w wyniku presji środowiska rówieśniczego. Zajęcia będą poruszać zagadnienie potrzeb i własnych granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikacje asertywną związaną z odmawianiem i opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.

– Stres – nie taki straszny! – Warsztaty odczarowują stres, pozwalając dzieciom lepiej zrozumieć mechanizmy jego działania. Dzieci zapoznają się z przyczynami i skutkami stresu i uczą się prawidłowo sobie z nim radzić. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na uczeniu kontrolowania stresu poprzez właściwe rozpoznawanie go i adekwatne reagowanie. Uczestnicy poznają i trenują proste techniki oddechowe i relaksacyjne i poznają zasady profilaktyki niekorzystnych skutków stresu.

– „Wiem i decyduję” – ten warsztat opiera się przede wszystkim na wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

– „Lubię siebie” – Moduł skoncentrowany na rozwoju samowiedzy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się sobie, swoim mocnym stronom i słabościom oraz ocenić, które z nich mają decydujący wpływ na podejmowane przez nich zachowania ryzykowne. Nauczą się, jak wzmacniać swoje kompetencje osobiste. Jednym z omawianych aspektów będą psychologiczne przyczyny zagrożenia uzależnieniem –czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia, problemy osobiste, trudności w nauce, nieumiejętność zarządzania emocjami itd.) Młodzi ludzie poznają również alternatywne dla sięgania po używki sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, rozładowywania napięcia i budowania motywacji.

Harmonogram warsztatów

Informacje i zapisy u koordynatora projektu: Martyna Woch 71 338 30 03. Wszystkie warsztaty zostały już zrealizowane!

IV Konsultacje indywidualne

Zapraszamy na indywidualne spotkania z naszymi specjalistami, psychologami i terapeutami. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno dzieci jak i opiekunowie.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

 

Program współfinansowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo Zdrowia.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami