Na dobry początek

Zapraszamy na dzieci i młodzież, a także rodziców na nowe zajęcia profilaktyczno – rozwojowe. Wszystkie działania są BEZPŁATNE. W ramach projektu oferujemy:

I Grupy socjoterapeutyczne

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup: dla dzieci 4 – 6 klasa szkoły podstawowej oraz młodzieży z klas gimnazjalnych.

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

II Warsztaty dla rodziców

Warsztaty będą cyklem spotkań, podczas których będą trenowane umiejętności rodziców z zakresu komunikacji z dzieckiem, ustalania zasad, egzekwowania od dziecka poleceń, a także planowania aktywności dbając o wszechstronny rozwój dziecka. Naszym celem jest nauczenie rodziców metod wychowawczych opierających się na wzmacnianiu pozytywnych zachowań, docenianiu ich – co buduje pewność siebie u dziecka. Chcemy także pokazać, że istnieją skuteczne sposoby na zapewnienie konsekwencji zachowań negatywnych, bez agresji i niszczenia więzi.

Poniżej harmonogram warsztatów:

I. Jak sobie radzić z urwisem?

Termin: 27.05.2017

Czas trwania: 9:00- 14:00

Czy Twoje dziecko jest kłótliwe, ma problemy z przestrzeganiem norm i zasad, bywa agresywne i prowokujące? Jeśli chcesz nauczyć się technik wychowawczych, pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi zrachowaniami swojego dziecka, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku od 6-10 lat. Podczas spotkania zaprezentujemy metody poznawczo-behawioralne do pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzone zachowania. Zapraszamy!

Warsztat poprowadzi: Hanna Lernacińska

II Grzeczne, ciche, nieśmiałe, posłuszne – Nie zapomnij o swoim dobrym dziecku!

Termin: 14.10.2017

Czas trwania: 9:00- 14:00

Dzieci, które nie sprawiają problemów wychowawczych, szczególnie, jeśli mają bardziej absorbujące rodziców, problemowe rodzeństwo, często znajdują się na uboczu wszelkich działań i uwagi rodziny. Nie robią kłopotu, dobrze się uczą, są obowiązkowe i pomocne, nie wdają się w kłótnie, nie mają konfliktów w szkole czy na podwórku, więc nie poświęca im się wiele czasu i uwagi, tym bardziej, że sprawiają wrażenie, że tego nie potrzebują, bo świetnie radzą sobie same. Warsztat przeznaczony dla rodziców „grzecznych” dzieci, skoncentrowany na poznawaniu potrzeb i oczekiwań. Porozmawiamy o trudnościach, które mogą przeżywać, o lękach, o świecie wewnętrznym, o mocnych i słabych stronach.  Rodzice dowiedzą się, jak wspierać swoje dziecko, być z nim i dawać mu poczucie bezpieczeństwa. Nauczą się również rozpoznawać symptomy trudności dziecka i rozumieć, kiedy nieśmiałość jest czymś normalnym, a kiedy objawem zaburzenia, czy lęki przeżywane przez dziecko są normalnym rozwojowym zjawiskiem i czy powinno ich zaniepokoić zamiłowanie pociechy do porządku.

Warsztat poprowadzi: Magdalena Kot

III Kryzys wieku dorastania – zagrożenia i szanse

Termin: 07.10.2017

Czas trwania: 9:00- 14:00

Dojrzewanie to jeden z najbardziej radykalnych okresów rozwojowych, nie tylko dla dzieci, ale również dla opiekunów, którzy tym razem przeżywają go z innej perspektywy. Na warsztacie przyjrzymy się zjawiskom towarzyszącym dojrzewaniu: fizjologicznym, psychologicznym i społecznym w świetle najnowszych badań i szybkich zmian cywilizacyjnych. Przyjrzymy się mitom dotyczącym tego procesu, zmierzymy się z własnymi lękami i oczekiwaniami wobec młodzieży i spróbujemy stworzyć pozytywny plan, na korzystne przejście przez naszych podopiecznych tego kluczowego etapu w stawaniu się niezależnym człowiekiem.

Warsztat poprowadzi: Kazimierz Ździebło

Wszystkie warsztaty są BEZPŁATNE.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Fundacji: ul. Gajowicka 164/1, 53-150 Wrocław

Informacje i zapisy: 71 338 30 03

 

IV Konsultacje indywidualne

Zapraszamy na indywidualne spotkania z naszymi specjalistami, psychologami i terapeutami. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno dzieci jak i opiekunowie.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

 

Program współfinansowany przez KBdPN.

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami