uNIEzależnieni

To projekt wpisujący się w stałą działalność Fundacji polegającą na profilaktyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty działań, wszystkie działania są BEZPŁATNE!

I Punkt Konsultacyjny

Dla wszystkich osób, które chciałby uzyskać rzetelne informacje o uzależnieniu, wsparcie w procesie leczenia, pomoc w znalezieniu właściwej formy terapii dla swoich bliskich czy też po prostu powiedzieć NIE swojemu uzależnieniu.

Punkt Konsultacyjny: poradnictwo, konsultacje, wsparcie, psychoedukacja. Zapraszamy w każdy:

    poniedziałek: 13.00-20.00
    środę: 08.00-13.00
    piątek: 13.00-19.00

Informacje i rejestracja pod nr: 71 338 30 03

 

II Dyżur telefoniczny

W ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 można porozmawiać ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami, terapeutami.

Masz problem, NIE czekaj, dzwoń: 71 338 30 03 lub napisz do nas na adres: uniezaleznieni@fundacjapozytywka.org.pl

Na pewno odpiszemy!

III Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

IV Warsztaty umiejętności psychospołecznych

To oferta dla osób, które doceniają znaczenie troski o własne zdrowie, samopoczucie emocjonalne oraz jakość relacji z ludźmi i zainteresowane są nabywaniem i rozwijaniem rozmaitych umiejętności służących poprawie jakości życia. Rozwijamy umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności w życiu codziennym, nazywania i oswajania swoich uczuć i emocji. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę, wypracowujemy indywidualny plan działania do wdrożenia w swoje codzienne życie. Udział w działaniach związanych z integracją i aktywizacją społeczną pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących wykluczenia społecznego oraz będzie realnym wsparciem w codziennej walce z nałogiem. Zapraszamy, zadzwoń już dziś: 71 338 30 03!

Plan warsztatów:

I Bądź silny sobą!18 lipca od 9:30 do 14: 30

Jak budować poczucie własnej wartości? Warsztat dla osób, które chciały by dowiedzieć się, jak czerpać satysfakcję z tego kim się jest. Badania wskazują, że adekwatna i stabilna samoocena to jeden z najważniejszych czynników gwarantujący zdrowie oraz poczucie zadowolenia z życia. Od czego zależy nasze poczucie wartości, jak je budować w sobie i jak je wzmacniać u naszych bliskich – tego nauczymy się podczas spotkania.

Prowadzący: Magdalena Żeleźna i Artur Kukulski

II „Siła nawyku – jak zmienić uporczywe zachowania”  – 14 listopada od 9:30 do 14:30

Zautomatyzowane zachowania bardzo często ułatwiają nam życie np. umożliwiają prowadzenie samochodu. Jednak o ich sile przekonujemy się, gdy dotyczą zachowań niepożądanych, czy wręcz szkodliwych. Każdy z nas próbował niejednokrotnie pozbyć się niektórych męczących przyzwyczajeń, nie mówiąc o tych związanych wprost z uzależnieniami. Na warsztacie przedstawimy mechanizm w jaki tworzą się nawyki, jaki mają wpływ na nasze funkcjonowanie oraz spróbujemy pokazać w jaki sposób możemy na nie wpływać oraz jak oduczyć się destrukcyjnych zachowań.

Prowadzący: Ewa Skarbek – Oćwieja

III „Jak chronić dziecko?” –  3 października od 9:30 do 14:30

Warsztat skierowany przede wszystkim do rodziców, którzy chcieliby przyjrzeć się mechanizmom i objawom tworzenia się uzależnień. Specjaliści powiedzą nie tylko o aktualnych zagrożeniach ze strony ciągle nowych substancji, ale również o zachowaniach ryzykownych, na to co zwrócić uwagę i jak budować więź z dzieckiem, by je chronić przed uzależnieniem.

Prowadzący: Magda Żeleźna i Artur Kukulski

IV „Współczesne metody leczenia uzależnień, czyli jak motywować i wspierać chorego?” 6 czerwca od 9:30 do 14:30

Najczęstszym pytaniem, które słyszymy w naszym punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin jest pytanie o to „jak zmusić chorego do leczenia?” Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postaramy się przybliżyć aspekty zarówno medyczne, terapeutyczne jak i prawne różnych form leczenia uzależnień. W sposób szczególny przyjrzymy się roli osób bliskich, opiekunów i partnerów w procesie leczenia oraz wskażemy jak konstruktywnie motywować do podjęcia terapii.

Prowadzący: Magdalena Żeleźna i Artur Kukulski

Wszystkie warsztaty odbywają się na ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu.

Obowiązują zapisy pod nr 71 338 30 03.

V Warsztaty profilaktyczne

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty:

  1. Moduł „Wiem, czego chcę i mam wybór.”

Warsztat przeznaczony przed wszystkim dla tych, którzy podjęli eksperymenty z narkotykami lub są zagrożeni inicjacją narkotykową w wyniku presji środowiska rówieśniczego. Zajęcia będą poruszać zagadnienie potrzeb i własnych granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikacje asertywną związaną z odmawianiem i opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.

  1. Moduł „Wiem, kim jestem i to lubię”.

Moduł skoncentrowany na rozwoju samowiedzy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się sobie, swoim mocnym stronom i słabościom oraz ocenić, które z nich mają decydujący wpływ na podejmowane przez nich zachowania ryzykowne. Nauczą się, jak wzmacniać swoje kompetencje osobiste. Jednym z omawianych aspektów będą psychologiczne przyczyny zagrożenia uzależnieniem –czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia, problemy osobiste, trudności w nauce, nieumiejętność zarządzania emocjami itd.) Młodzi ludzie poznają również alternatywne dla sięgania po używki sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, rozładowywania napięcia i budowania motywacji.

  1. Moduł „Wiem, jak jest i mogę zdecydować”.

Ten warsztat opiera się przede wszystkim na wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr  71 338 30 03.

Poniżej harmonogram warsztatów:

Harmonogram-uNIEzależnieni-2019 – 2020

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia.

www.wrocław.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami