Accessibility tools panel

uNIEzależnieni

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Logo-wroclawia-400x225.jpg

To projekt wpisujący się w stałą działalność Fundacji polegającą na profilaktyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty działań, wszystkie działania są BEZPŁATNE!

I Punkt Konsultacyjny

Dla wszystkich osób, które chciałby uzyskać rzetelne informacje o uzależnieniu, wsparcie w procesie leczenia, pomoc w znalezieniu właściwej formy terapii dla swoich bliskich czy też po prostu powiedzieć NIE swojemu uzależnieniu.

Punkt Konsultacyjny: poradnictwo, konsultacje, wsparcie, psychoedukacja. Zapraszamy w każdy:

    poniedziałek: 12.00-20.00
    środę: 08.00-11.00
    piątek: 13.00-20.00

Informacje i rejestracja pod nr: 71 338 30 03

II Dyżur telefoniczny

W ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 można porozmawiać ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami, terapeutami.

Masz problem, NIE czekaj, dzwoń: 71 338 30 03 lub napisz do nas na adres: uniezaleznieni@fundacjapozytywka.org.pl

Na pewno odpiszemy!

III Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

IV Warsztaty umiejętności psychospołecznych

To oferta dla osób, które doceniają znaczenie troski o własne zdrowie, samopoczucie emocjonalne oraz jakość relacji z ludźmi i zainteresowane są nabywaniem i rozwijaniem rozmaitych umiejętności służących poprawie jakości życia. Rozwijamy umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności w życiu codziennym, nazywania i oswajania swoich uczuć i emocji. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę, wypracowujemy indywidualny plan działania do wdrożenia w swoje codzienne życie. Udział w działaniach związanych z integracją i aktywizacją społeczną pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących wykluczenia społecznego oraz będzie realnym wsparciem w codziennej walce z nałogiem. Zapraszamy, zadzwoń już dziś: 71 338 30 03!

Plan warsztatów:

Kobieta i alkohol – termin 19 listopada 2022, sobota godz. 09:30 – 14:30

Przyznanie się „mam problem, jestem alkoholiczką„,  jest dużym problemem wśród kobiet. Dużą trudnością jest uświadomienie sobie, że on w ogóle istnieje. Kobiety mają z tym gorzej, bo znajdują znacznie więcej wymówek, niż mężczyźni. Często zdarza się, że kobieta nalewa sobie (pierwszy) kieliszek wina, mówiąc: „należy mi się”, co już od początku świadczy o usprawiedliwianiu się. Paniom dużo bardziej towarzyszy poczucie wstydu i winy. Przyznanie się do alkoholizmu społecznie jest traktowane jako świadectwo niepowodzenia w roli matki lub żony. Istnieje również obawa przed zarzutem zaniedbywania czy nadużywania swoich dzieci, co niesie strach przed ich utratą lub odebraniem. Warsztat ten ma na celu uświadomienie zagrożenia oraz mechanizmów, jakie występują podczas spożywania alkoholu, oraz pracę nad znalezieniem zdrowych form radzenia sobie z problemami.

Prowadząca: Anna Kulbińska

Czym jest uzależnienie? – termin 17 grudnia 2022, sobota godz. 09:30 – 14:30

We współczesnym świecie źródłem uzależnienia i zachowaniem nałogowym może być niemal wszystko. Nałóg, czegokolwiek by nie dotyczył, ma destrukcyjny wpływ na zachowanie, zdrowie fizyczne i psychiczne uzależnionego oraz na jego rodzinę, bliskich. Co istotne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić nawet do śmierci. Uzależnienia dotyczą nie tylko osób dorosłych, coraz częściej pojawiają się wśród młodzieży i nieletnich. Wyjście z uzależnienia jest możliwe, ale bardzo trudne, dlatego należy im zapobiegać. Poznanie mechanizmów, przyczyn i skutków nałogów może okazać się jedynym sposobem na zmniejszenie liczby uzależnień i dlatego w obrębie tych zagadnień będziemy pracować podczas warsztatu.

Prowadząca: Anna Kulbińska

Wszystkie warsztaty odbywają się na ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu.

Obowiązują zapisy pod nr 71 338 30 03.

V Warsztaty profilaktyczne

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty:

  1. Moduł „Wiem i decyduję”

Ten warsztat dostarcza przede wszystkim niezbędnej wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia oraz działania poszczególnych grup środków psychoaktywnych, zwłaszcza tych szeroko dostępnych i używanych, jak napoje energetyczne czy niektóre suplementy. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

  1. Moduł „Silny swoją wolą”

Warsztat mający pokazać, że wytrwałość – siła woli, czy jak chce Duckworth – upór, jest umiejętnością powalającą skutecznie realizować zaplanowane cele i chroniącą jednostkę przed wszelkimi ryzykownymi zachwianiami. Dostarczy narzędzi do budowania i rozwijania w sobie siły woli. Jednym z omawianych aspektów będą też psychologiczne przyczyny zagrożenia uzależnieniem – czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia, problemy osobiste, trudności w nauce, nieumiejętność zarządzania emocjami itd.) Młodzi ludzie poznają również alternatywne dla sięgania po używki sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, rozładowywania napięcia i budowania motywacji dzięki rozwijaniu tej osobistej kompetencji.

  1. Moduł „Moje życie – moja opowieść”

Niezwykły warsztat oparty na nowatorskim modelu storytellingu. Ma na celu budowanie osobistej narracji tożsamościowej młodego człowieka, porządkowanie życia, nadawanie mu sensu. Tak potrzebnego nie tylko w wyznaczaniu nowych celów i ich realizacji, ale również przeciwdziałaniu poczuciu bezradności, niemocy i utracie tożsamości, o której tak często mówi nam dzisiaj młodzież. Poczucie tego kim jestem, w co wierzę i dokąd zmierzam, to chyba najważniejsze wyznaczniki zdrowia psychicznego. Warsztat ten ma przybliżyć młodzież do odpowedzi sobie na te ważne pytania.

Do momentu odwołania obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr  71 338 30 03.

Poniżej harmonogram warsztatów:

Harmonogram warsztatów 2021

Harmonogram warsztatów 2022

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami