Accessibility tools panel

uNIEzależnieni 2024

To projekt wpisujący się w stałą działalność Fundacji polegającą na profilaktyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty pomocy, wszystkie działania są BEZPŁATNE!

I Punkt Konsultacyjny

Dla wszystkich osób, które chciałby uzyskać rzetelne informacje o uzależnieniu, wsparcie w procesie leczenia, pomoc w znalezieniu właściwej formy terapii dla swoich bliskich czy też po prostu powiedzieć NIE swojemu uzależnieniu.

Punkt Konsultacyjny: poradnictwo, konsultacje, wsparcie, psychoedukacja. Zapraszamy w każdy:

    poniedziałek: 12.00-20.00

    piątek: 13.00-20.00

Informacje i rejestracja pod nr: 71 338 30 03

II Dyżur telefoniczny

W ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 można porozmawiać ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami, terapeutami.

Masz problem, NIE czekaj, dzwoń: 71 338 30 03 lub napisz do nas na adres: uniezaleznieni@fundacjapozytywka.org.pl

Na pewno odpiszemy!

III Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

IV Warsztaty umiejętności psychospołecznych

To oferta dla osób, które doceniają znaczenie troski o własne zdrowie, samopoczucie emocjonalne oraz jakość relacji z ludźmi i zainteresowane są nabywaniem i rozwijaniem rozmaitych umiejętności służących poprawie jakości życia. Rozwijamy umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności w życiu codziennym, nazywania i oswajania swoich uczuć i emocji. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę, wypracowujemy indywidualny plan działania do wdrożenia w swoje codzienne życie. Udział w działaniach związanych z integracją i aktywizacją społeczną pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących wykluczenia społecznego oraz będzie realnym wsparciem w codziennej walce z nałogiem.

Zapraszamy, zadzwoń już dziś: 71 338 30 03!

Plan warsztatów:

Asertywność dla zaawansowanych, czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

Termin: 20 kwietnia 2024 r., sobota w godzinach 9:00 – 14:00

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które wcześniej brały udział w części pierwszej, podczas której omówiono narzędzia asertywnej komunikacji oraz dostarczono uczestnikom wszystkie niezbędne informacje na temat przyczyn braku umiejętności dbania o siebie i swoje granice.

Tym razem chcemy uczestnikom dostarczyć nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim UMIEJĘTNOŚCI. Podczas warsztatu każdy z uczestników będzie miał możliwość, podczas scenek, nauczyć się zachowań, które sprawiają mu trudność, skorygować je i wcielić do repertuaru swoich zachowań. Ponadto wszyscy będą brać udział w scenkach jako aktorzy lub obserwatorzy, więc również poprzez takie doświadczenie rozwiną swoją wiedzę i umiejętności. Warsztat dla tych, którzy mają podstawową wiedzę z zakresu zachowań asertywnych i chcą je poćwiczyć.

Odporność psychiczna – jak dbać o siebie w trudnej sytuacji

Termin: 15 czerwca 2024, sobota w godzinach 9:00 – 14:00

Kiedy mówimy o odporności psychicznej mamy na myśli umiejętność efektywnego radzenia sobie
z przeciwnościami, niezależnie od okoliczności, w których się znaleźliśmy. Stanowi ona o naszej stabilności emocjonalnej, wytrwałości, otwartości na wyzwania czy umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia. Siła psychiczna decyduje o tym w jaki sposób sobie radzimy szczególnie, gdy napotykamy na przeszkody. Jeśli chcesz nauczyć się jak budować swoją odporność psychiczną by wzmocnić poczucie wpływu na własne życie, nabyć umiejętność zarządzania emocjami, wzmocnić zaangażowanie w codzienne sprawy, być otwartym na nowe wyzwania, umiejętnie adaptować się do zmian, wzmocnić poczucie pewności siebie lub poprawić jakość życia
i relacji interpersonalnych – ten warsztat jest dla Ciebie. Poznasz między innymi filary odporności psychicznej – model 4C, prosty i skuteczny sposób na ocenę i rozwój odporności psychicznej oraz 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Covey’a, które pomogą zbudować Twoją efektywność.

Życie z adolescentem, czyli zaawansowane sposoby na wspieranie nastolatka oraz poradzenie sobie z nastoletnimi kryzysami

Termin: 5 października 2024, sobota w godzinach 9:00 – 14:00

W roku 2023 odbyły się dwa warsztaty dotyczące nastolatków. Kryzys dorastania, szanse i zagrożenia oraz jak mądrze wspierać dziecko w okresie dojrzewania. Oba związane z problemami z jakimi borykają się młodzi ludzie i ich rodzice w tym trudnym okresie. Nastolatkowie muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, których pokonanie pozwoli im na prawidłowy rozwój i dorastanie, a rodzice obserwując to boją się czy aby wszystko idzie dobrze i nic nie zaraża ich pociesze.

Warsztat skierowany jest dla osób, które były na jednym z nich, informacje z wcześniejszych warsztatów będą potrzebne podczas omawiania przypadków i trudności uczestników. Pogłębiona zostanie wiedza na temat funkcjonowania współczesnego nastolatka i dopasowana do oczekiwań uczestników, tak aby każdy wyszedł z poczuciem, że więcej wie, ale również, że nabyte kompetencje są związane jest z jego indywidualnymi problemami, obawami czy lękami.

Wszystkie warsztaty odbywają się na ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu.

Obowiązują zapisy pod nr 71 338 30 03.

V Warsztaty profilaktyczne

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty:

  1. Jak (dobrze) żyć w stresie?

Dzisiejsza młodzież, a nawet małe dzieci potrzebę lepszego radzenia sobie z codziennymi wymaganiami, presją, ogromną ilością bodźców i bardzo szybko zmieniającą się rzeczywistością. Warsztat dotyczący stresu i samoregulacji pozwoli uczniom na większe zrozumienie siebie, swoich reakcji i potrzeb. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać stresory i poznają sposoby na ograniczenie ich destruktywnego wpływu na własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Dowiedzą się również, jak można wykorzystać pozytywne aspekty stresu i jak budować swoją odporność. Proponowane zadania i ćwiczenia będą skupiać się na indywidualnych zasobach radzenia sobie ze stresem, a dodatkowo młodzi ludzie zostaną wyposażeni w proste narzędzia służące rozładowywaniu napięcia, regeneracji czy relaksacji. Wszystko to przyczyni się do wzmocnienia ich kompetencji także w zakresie podejmowania zdrowych sposobów radzenia sobie i unikania destruktywnych, jak używki, zachowania ryzykowne czy skrajne wycofanie się z relacji społecznych.

  1. Uzależnienia od substancji cz.1 alkohol, narkotyki, papierosy dopalacze

Temat nie przestaje być ważny i potrzebny. Problem niebezpiecznego korzystania z używek pojawia się praktycznie w każdej grupie wiekowej. Warsztaty będą przygotowane w taki sposób, by merytorycznie i metodycznie dopasować się do wieku grupy, jednak w każdym przypadku kluczowe będzie skupienie na weryfikacji i uzupełnianiu wiedzy, którą mają młodzi ludzie, wzmacnianiu kompetencji potrzebnych do podejmowania odpowiednich decyzji i unikania potencjalnych zagrożeń ale również poszukiwania alternatywnych sposobów realizowania potrzeb, które często skłaniają młodych ludzi do sięgnięcia po używki, takich jak akceptacja rówieśnicza, eksperymentowanie, kształtowanie własnej tożsamości itp.

Wcześniejsze edycje programu pozwoliły nam dobrze rozpoznać punkt widzenia młodych ludzi na używki, najczęściej występujące mity na temat zarówno substancji jak i uzależnień od nich, ich obaw i wątpliwości w tym obszarze oraz potrzeb wobec zajęć profilaktycznych. Zauważamy że przede wszystkim potrzebna jest rzetelna wiedza, ale również otwarta rozmowa o doświadczeniach i problemach

3. Uzależnienia od substancji cz.2 substancje, które nie są uznawane za używki: cukier, energetyki, wapowanie

Niebezpieczne i dysfunkcjonalne korzystanie z energetyków, waporyzatorów czy suplementów to narastający problem, szczególnie niebezpieczny w kontekście nieistniejących uregulowań prawnych, które ograniczałyby korzystanie z nich przez młodych ludzi a także wykluczałyby ich z grona odbiorców bardzo agresywnych kampanii marketingowych, często wręcz są oni głównymi adresatami takich kampanii. Wszystko to sprawia, że takie substancje są przez nich postrzegane jako normalne, zdrowe, potrzebne, bez dostrzegania zagrożeń jakie płyną z ich używania, zwłaszcza w okresie wzrostu i ich intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Młodzi ludzie kierują się tutaj często modą, wpływem celebrytów i influencerów, skojarzeniami z ważnymi dla nich kwestiami (np. gry komputerowe – napoje energetyczne) i bardzo skąpą wiedzą na temat działania tych środków. Zresztą w przypadku wielu z nich, jak na przykład waporyzatory, podgrzewacze, adaptogeny i produkty zawierające CBD, wiedza ta w ogóle jest niepełna ze względu na krótki czas, jaki są one w ogóle w użyciu. Dlatego na warsztacie przede wszystkim skupimy się na jasnym rozgraniczeniu korzyści i zagrożeń płynących z używania tych substancji i rozprawimy się z mitami i błędnymi przekonaniami, które funkcjonują na ich temat i zbudujemy w młodych ludziach świadomość potrzebną do kształtowania właściwego nastawienia wobec tego rodzaju „używek”.

4. Przemoc i agresja – jak sobie z nimi radzić?

Zauważamy, że młodzież tak naprawdę nie wiedzą co to jest agresja i często mylą ją z przemocą, a jednocześnie wielu przejawów agresji i przemocy nie dostrzegają ani u samych siebie, ani u innych lub traktują je jako pewną normę, do której trzeba się po prostu przyzwyczaić.  Dotyczy to zwłaszcza przemocy pośredniej, wykluczania, biernej agresji, wielu żartów albo oceniania innych. Tymczasem badania alarmują – hejt, przemoc, agresja, także ta w internecie, „w białych rękawiczkach”, mają ogromny wpływ na pogarszające się samopoczucie młodych ludzi, uzależnione mocno od samooceny, akceptacji innych i poczucia wsparcia, które cierpią na doświadczaniu przemocy lub są przyczyną stosowania jej na innych osobach. Stąd warsztaty, które mają ukształtować w młodych ludziach właściwą postawę wobec własnej agresji, większe zrozumienie siebie i swoich emocji i znalezienie sposobów na konstruktywne ich wyrażanie i właściwe reagowanie na ich wyrażanie przez innych. Ważnym elementem pracy na warsztatach będzie również zagadnienie empatii – jej znaczenia i rozwijania w celu unikania sytuacji przemocowych i niewłaściwego wyrażania złości, frustracji, gniewu czy bezsilności.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr  71 338 30 03.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Wrocław

www.wroclaw.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Logo-wroclawia-400x225.jpg

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami