uNIEzależnieni

To projekt wpisujący się w stałą działalność Fundacji polegającą na profilaktyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty działań, wszystkie działania są BEZPŁATNE!

I Punkt Konsultacyjny

Dla wszystkich osób, które chciałby uzyskać rzetelne informacje o uzależnieniu, wsparcie w procesie leczenia, pomoc w znalezieniu właściwej formy terapii dla swoich bliskich czy też po prostu powiedzieć NIE swojemu uzależnieniu.

Punkt Konsultacyjny: poradnictwo, konsultacje, wsparcie, psychoedukacja. Zapraszamy w każdy:

    poniedziałek: 12.00-19.00
    środę: 08.00-13.00
    piątek: 13.00-19.00

Informacje i rejestracja pod nr: 71 338 30 03

 

II Dyżur telefoniczny

W ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 można porozmawiać ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami, terapeutami.

Masz problem, NIE czekaj, dzwoń: 71 338 30 03 lub napisz do nas na adres: uniezaleznieni@fundacjapozytywka.org.pl

Na pewno odpiszemy!

III Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia jest to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej powadzonej w grupie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne zmierzają do tego, by stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii poznają prawidłowe wzorce zachowań, uczą się mądrego funkcjonowania w grupach, nawiązują zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych, dowiadując się, które z ich reakcji na nie są właściwe, a które należy zmieniać. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywana konfliktów, komunikowania się. Program zajęć skonstruowany jest tak, by realizować kolejne etapy rozwoju grupy. Początkowo praca koncentruje się na integracji grupy oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie norm grupowych i identyfikację uczestników z celami socjoterapeutycznymi. W dalszej kolejności wyjaśnia się i urealnia relacje emocjonalne pomiędzy uczestnikami, po to, by zapewnić optymalne warunki do realizacji celów socjoterapeutycznych. Następnie grupa z inicjacji prowadzącego podejmuje wspólne działania w celu uczenia się konstruktywnych zachowań, korektywnych doświadczeń emocjonalnych, poszerzenia samoświadomości, prawidłowego realizowania potrzeb i pozytywnego odreagowania emocjonalnego. Podczas końcowych spotkań grupy dzieci uczą się, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z rozstaniem, mają okazję doświadczyć w bezpiecznych i prawidłowych warunkach emocji związanych z zakończeniem relacji.

Trwa rekrutacja do grup!

Więcej o grupach możesz przeczytać tutaj.

Informacje i zapisy pod nr 71 338 30 03

IV Warsztaty umiejętności psychospołecznych

To oferta dla osób, które doceniają znaczenie troski o własne zdrowie, samopoczucie emocjonalne oraz jakość relacji z ludźmi i zainteresowane są nabywaniem i rozwijaniem rozmaitych umiejętności służących poprawie jakości życia. Rozwijamy umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności w życiu codziennym, nazywania i oswajania swoich uczuć i emocji. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę, wypracowujemy indywidualny plan działania do wdrożenia w swoje codzienne życie. Udział w działaniach związanych z integracją i aktywizacją społeczną pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących wykluczenia społecznego oraz będzie realnym wsparciem w codziennej walce z nałogiem. Zapraszamy, zadzwoń już dziś: 71 338 30 03!

Plan warsztatów:

I Bądź silny sobą! – – 30 marca od 9:30 do 14: 30

Jak budować poczucie własnej wartości? Warsztat dla osób, które chciały by dowiedzieć się, jak czerpać satysfakcję z tego kim się jest. Badania wskazują, że adekwatna i stabilna samoocena to jeden z najważniejszych czynników gwarantujący zdrowie oraz poczucie zadowolenia z życia. Od czego zależy nasze poczucie wartości, jak je budować w sobie i jak je wzmacniać u naszych bliskich – tego nauczymy się podczas spotkania.

Prowadzący: Magdalena Żeleźna i Artur Kukulski

II „Ja w grupie” – 21 września od 9:30 do 14: 30

To warsztat zarówno o procesach z jakimi mamy do czynienia będąc członkami różnych grup społecznych, jak i specyficznym naciskom i efektom jakie grupa może wywoływać. Będziemy się starali pokazać jak duży wpływ ma grupa na jednostkę zarówno w obszarze kształtowania się prawidłowych postaw jak i czynników ryzyka, które mogą sprzyjać rozwijaniu się zachowań ryzykownych czy uzależnień. Przyjrzymy się własnemu funkcjonowaniu w grupie i postaramy się wzmacniać kompetencje własne oraz naszych podopiecznych. Warsztat dla wszystkich.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

III ”Kiedy zaczyna się uzależnienie?”– 25 maja od 9:30 do 14: 30

Wbrew pozorom, to coraz częściej zadawane pytanie – przecież można się uzależnić niemal od wszystkiego, gdzie jest granica między eksperymentowaniem a uzależnieniem, kiedy zachowanie ryzykowne przechodzi w chorobę? W ramach tego warsztatu będziemy starali się obalić mity na temat „bezpiecznego używania” substancji psychoaktywnych, a także rozprawimy się z wszechobecnym wśród ludzi mitem samokontroli. Dostarczymy rzetelnej wiedzy o czynnikach biologicznych, osobowościowych czy społecznych, które są swoistymi katalizatorami uzależnień.

Prowadzący: Magdalena Żeleźna i Artur Kukulski

IV „Siła woli, czyli samoregulacja jako ważny czynnik chroniący”– 28 września od 9:30 do 14: 30

Wokół coraz częściej słyszymy o ważnej roli jaką odgrywa samoregulacja w kształtowaniu prawidłowych postaw i kompetencji osobistych. To jeden z najważniejszych czynników chroniących, wpływających na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne, a jak twierdzą niektórzy – doskonały predykator sukcesu życiowego. Na warsztacie omówimy czym jest samoregulacja oraz czy i jak można ją ćwiczyć.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

Wszystkie warsztaty odbywają się na ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu.

Obowiązują zapisy pod nr 71 338 30 03.

V Warsztaty profilaktyczne

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty:

  1. Moduł „Wiem, czego chcę i mam wybór.”

Warsztat przeznaczony przed wszystkim dla tych, którzy podjęli eksperymenty z narkotykami lub są zagrożeni inicjacją narkotykową w wyniku presji środowiska rówieśniczego. Zajęcia będą poruszać zagadnienie potrzeb i własnych granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikacje asertywną związaną z odmawianiem i opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.

  1. Moduł „Wiem, kim jestem i to lubię”.

Moduł skoncentrowany na rozwoju samowiedzy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się sobie, swoim mocnym stronom i słabościom oraz ocenić, które z nich mają decydujący wpływ na podejmowane przez nich zachowania ryzykowne. Nauczą się, jak wzmacniać swoje kompetencje osobiste. Jednym z omawianych aspektów będą psychologiczne przyczyny zagrożenia uzależnieniem –czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia, problemy osobiste, trudności w nauce, nieumiejętność zarządzania emocjami itd.) Młodzi ludzie poznają również alternatywne dla sięgania po używki sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, rozładowywania napięcia i budowania motywacji.

  1. Moduł „Wiem, jak jest i mogę zdecydować”.

Ten warsztat opiera się przede wszystkim na wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnienia. Uczestnicy będą mogli prześledzić proces uzależnienia – jego przyczyny, przebieg, symptomy i skutki. Będą mieli również okazję zdiagnozować na ile zagrożenie to ich dotyczy i dowiedzą się, w jaki sposób postąpić, by uniknąć ryzyka. Uzyskają również niezbędną wiedzę dotyczącą psychologicznych i fizjologicznych skutków używania substancji psychoaktywnych z naciskiem na skutki długotrwałe w postaci pogorszenia zdrowia i funkcjonowania społecznego.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr  71 338 30 03.

Poniżej harmonogram warsztatów:

Harmonogram-uNIEzależnieni-2019

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia.

www.wrocław.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami