Żyj zdroWIEM!

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców na kolejną edycję programu profilaktyczno – rozwojowego.W jego ramach proponujemy:

I. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ideą Punktu jest duża dostępność i możliwość uzyskania szybkiej, specjalistycznej porady w obszarze problemów psychicznych m.in. depresji, zaburzeń nastroju, kryzysów psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych czy osobowościowych, często dramatycznie wpływających na jakość życia – zarówno osobistego jak i społecznego.

Chcemy, by Punkt był takim pierwszym krokiem na drodze do diagnostyki, czy ewentualnego późniejszego leczenia. By osoby zaniepokojone swoim stanem, czy też zachowaniem dziecka mogły w miarę szybko zasięgnąć specjalistycznej porady, dostać wsparcie, wiedzę i zostać skierowanymi do odpowiednich placówek, w celu ewentualnego leczenia.

Zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego Punktu Interwencji Kryzysowej zlokalizowanego przy ulicy Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu, gdzie będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Punkt będzie czynny we wtorki od 14:00 do 16:00 oraz piątki od 16:00 do 18:00.

UWAGA!! W dniu 8 listopada 2019 r. Punkt będzie nieczynny. Za zmiany przepraszamy.

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

Zapraszamy zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

II. Cykl warsztatów

dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VI oraz młodzież w wieku (14 – 16 lat). Treść i sposób ich przekazywania będzie dostosowany do grupy wiekowej. Warsztaty będą prowadzone we wrocławskich szkołach.
Cykl złożony jest z 4 modułów. Każdy moduł trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne moduły mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendujemy uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności. Każde zajęcia będą realizowane przez dwóch prowadzących, w tym psychologa, socjoterapeutę, trenera lub pedagoga. Sposób prowadzenia zajęć opierał się będzie o metody aktywizujące: dyskusje, gry symulacyjne, psychodramy, eksperymenty, quizy, by zmaksymalizować osiągany efekt edukacyjny i rozwojowy. Proponowane moduły:

1. Nie dam się!

Warsztat skoncentrowany na rozwoju umiejętności związanych z podejmowaniem świadomych decyzji w oparciu o zrozumienie siebie i szacunek w relacjach. Zajęcia będą poruszać zagadnienie potrzeb i własnych granic. Uczniowie zdobędą większą świadomość tych dwóch aspektów i dowiedzą się, w jaki sposób konstruktywnie można realizować swoje potrzeby i bronić własnych granic. Przetrenują również umiejętności i komunikacje asertywną związaną z odmawianiem i
opieraniem się presji społecznej, nauczą się podejmować decyzje wynikające z własnego świadomego wyboru.

2. Jestem-potrafię-mam.

Warsztat skoncentrowany na rozwoju samowiedzy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się sobie, swoim mocnym stronom i słabościom oraz ocenić, które z nich mają decydujący wpływ na podejmowane przez nich działania i realizowanie potrzeb i dążeń. Nauczą się, jak wzmacniać swoje kompetencje osobiste. Młodzi ludzie poznają również sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi,
rozładowywania napięcia i budowania motywacji.

3. Zdrowie mam w głowie.

Celem warsztatu jest edukacja młodych ludzi i profilaktyka chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać niepokojące symptomy zarówno u siebie, jak i bliskich osób. Dowiedzą się również, jak rozumieć i monitorować swój stan psychiczny i kiedy zwrócić się po profesjonalną pomoc. Ponadto poszukają odpowiedzi na pytania związane z tym, w jaki sposób można poradzić się samemu i jak korzystać ze wsparcia
bliskich osób.

4. Stres? OK-jest!

Warsztat oparty o najnowszą wiedzę naukową w dziedzinie stresu, przedstawioną w atrakcyjnej i praktycznej formie. Celem warsztatu jest rozwój osobistych kompetencji sprzyjających budowaniu i utrzymaniu dobrostanu i zdrowia psychicznego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i rozumieć swoją reakcję stresową, poznają sposoby poradzenia sobie i odkryją siłę stresu, jako sprzymierzeńca w realizowaniu zadań i stawianiu czoła wyzwaniom. Na koniec poznają proste techniki redukcji niepokoju i rozładowywania napięcia.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt.

Harmonogram warsztatów 2019

Kolejny etap programu to wsparcie i edukacja rodziców oraz opiekunów.

Z racji dużej intensywności pracy zawodowej i tempa życia rodzice bardzo często czują się zagubieni w obliczu bardzo poważnych problemów swoich podopiecznych. Nie wiedzą jakie objawy zachowania są normą a jakie wskazują na konieczność podjęcia np. leczenia. Mają trudność w rozmawianiu z dziećmi o ich emocjach, samopoczuciu, czy sferach intymnych, a przez to gubią kontakt i możliwość szybkiego zareagowania w obliczu problemu/choroby. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zaplanowaliśmy 4 warsztaty psychoedukacyjne, które przybliżą opiekunom podstawową wiedzę, problemy i sposoby skutecznej pomocy w najczęstszych trudnościach dzieci i młodzieży.

I. „Wczesna interwencja w zakresie rozwoju dziecka”

Termin: 09.03.2019 r. 9:30 – 14:30

Jak wspierać rozwój poznawczy, ruchowy i emocjonalny oraz społeczny dzieci. Zapraszamy przede wszystkim rodziców, opiekunów i pedagogów zajmujących się dziećmi młodszymi, do 7 roku życia. Pokażemy konkretne ćwiczenia i zabawy, które stymulują poszczególne sfery rozwoju, umożliwiając harmonijne dorastanie.

Prowadząca: Katarzyna Kloc

II. „Trudne rozmowy na każdy temat”

Termin: 12.10.2019 r. 9:30 – 14:30

W tej edycji warsztatów chcemy zająć się kolejnymi trudnym obszarami relacji, które często są przyczyną trudności nie tylko dzieci, ale całych rodzin. Jak przygotować dziecko na rozwód, jak układać relacje w rodzinie „patchworkowej”, czy też jak rozmawiać o chorobach, czy śmierci osób bliskich. Będzie to dalszy ciąg wspierania kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych, które są najlepszą profilaktyką zdrowych i satysfakcjonujących relacji.

Prowadząca: Katarzyna Kloc

III. „Problemy nastolatków”

Termin: 23.11.2019, g.: 9:30-14:30

W tej edycji skupimy się na kilku najtrudniejszych problemach młodych ludzi jak depresja, samookaleczanie się i samobójstwa. Przybliżymy ich przyczyny i objawy oraz zastanowimy się nad możliwymi sposobami przeciwdziałania. Nie będziemy się bali trudnych pytań, a tym bardziej trudnych odpowiedzi. Zastanowimy się jak budować relacje w tym niełatwym nastoletnim okresie, by sprzyjały otwartości, wspieraniu i bliskości między rodzicami a młodym człowiekiem.

Warsztat poprowadzi: Kazimierz Ździebło

IV. „Sposób na urwisa”

Termin: 26.10.2019 r. g.: 9:30-14:30

To temat, o który najczęściej przewija się w zapytaniach rodziców, czyli jak radzić sobie z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi swoich podopiecznych. Przybliżymy zarówno normy rozwojowe, gdyż bunt i kryzysy są wpisane w rozwój człowieka, jak i wskażemy na niepokojące objawy i zachowania, które mogą ten rozwój zaburzyć. Ponadto postaramy się przedstawić program poznawczo – behawioralny do pracy nad niepożądanymi zachowaniami.

Prowadząca: Agnieszka Kalita

Wszystkie dziania są BEZPŁATNE.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 71 338 30 03.

Zapraszamy do kontaktu!

Program współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami