Accessibility tools panel

Żyj zdroWIEM! 2022

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziców na kolejną edycję programu profilaktyczno – rozwojowego. W ramach jego proponujemy:

I. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ideą Punktu jest duża dostępność i możliwość uzyskania szybkiej, specjalistycznej porady w obszarze problemów psychicznych m.in. depresji, zaburzeń nastroju, kryzysów psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych czy osobowościowych, często dramatycznie wpływających na jakość życia – zarówno osobistego jak i społecznego.

Chcemy, by Punkt był takim pierwszym krokiem na drodze do diagnostyki, czy ewentualnego późniejszego leczenia. By osoby zaniepokojone swoim stanem, czy też zachowaniem dziecka mogły w miarę szybko zasięgnąć specjalistycznej porady, dostać wsparcie, wiedzę i zostać skierowanymi do odpowiednich placówek, w celu ewentualnego leczenia.

Zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego Punktu Interwencji Kryzysowej zlokalizowanego przy ulicy Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu, gdzie będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Punkt będzie czynny w każde poniedziałki od 15:00 do 18:00 oraz piątki od 16:00 do 19:00.

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

Zapraszamy zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

 

II. Cykl warsztatów

Odpowiadając na stale zwiększający się wskaźnik zarówno zaburzeń psychicznych jak i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, w zakresie profilaktyki proponujemy cykl warsztatów rozwojowo-profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VIII. Treść i sposób ich przekazywania będzie dostosowana do grupy wiekowej. Cykl złożony jest z 6 modułów. Każdy moduł trwa 3 godziny lekcyjne. Poszczególne moduły mogą być realizowane niezależnie od siebie w różnych grupach, w zależności od największych zdiagnozowanych potrzeb, jednak rekomendowane będzie uczestnictwo w całym cyklu, by zapewnić kompleksowość przekazywanych treści i ćwiczonych umiejętności.

W wypadku przejścia na nauczanie zdalne, warsztaty będą trwały 45 min.

Proponowane przez Nas warsztaty w 2022 roku to:

1. Stresuj się – na zdrowie!

W WERSJI HYBRYDOWEJ

Jako że dzieci i młodzież często mierzą się z różnego rodzaju trudnościami, które powodują u nich wysokie napięcie, niepokój i stres, pragniemy wzmocnić ich zasoby w taki sposób, aby mogły znajdować konstruktywne i zdrowe rozwiązania aby sobie z nimi poradzić. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną informacje oraz ćwiczenia z zakresu rozpoznawania stresorów, ich niwelowania oraz możliwych obszarów wzmacniających zasoby energetyczne. Znajomość podstawowych informacji w zakresie reakcji organizmu na sytuacje stresowe oraz wykorzystywanie sprawdzonych technik relaksacyjnych, może znacznie zmniejszyć poziom napięć i poprawić jakość życia młodych ludzi.

2. UWAGA konflikt!

W WERSJI HYBRYDOWEJ

Konflikt jest wszechobecny w naszym życiu. Konflikt może być twórczy. Konflikt może być zagrożeniem. Która z tych opcji będzie miała miejsce w dużym stopniu zależy od  świadomości, wiedzy, przekonań oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. Konflikt niesie ze sobą trudne emocje i zmusza do wyjścia poza strefę komfortu. I dlatego większość ludzi chciałaby konfliktu uniknąć. Jednocześnie konflikt ma tę drugą twarz. Jest twórczy i prowadzi do rozwoju. Aby to było możliwe trzeba nauczyć się rozumieć naturę konfliktu i umieć w nim wytrwać. Chcemy dostarczyć młodym ludziom  wiedzy na temat natury konfliktu, jego źródeł, przebiegu i sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych; pomóc zbudować świadomość dotyczącą osobistych postaw i strategii zachowań w sytuacjach konfliktowych, umożliwić nabycie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi służących zapobieganiu oraz rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

3. Akceptuj siebie i innych!

W WERSJI HYBRYDOWEJ

W związku z dużą liczbą komunikatów ze strony młodzieży, o problemie braku akceptacji siebie i innych, w najbliższej edycji projektu pragniemy wesprzeć ich w zakresie budowania własnej tożsamości, samoświadomości, odnajdywania mocnych stron oraz wyjątkowości jaką posiada każdy człowiek. Pragniemy wspomóc wewnętrzne umiejętności uczniów do tego, aby w przyszłości łatwiej im było wybrać odpowiednie środowisko, które będzie również wzmacniało ich zasoby, co doprowadzi do podejmowania adekwatnych wyborów w kwestii swojej przyszłości i rozwoju.

4. Czy ze mną wszystko ok?

 W WERSJI HYBRYDOWEJ

Warsztat ten przede wszystkim będzie opierał się na programie, który ma za zadanie przedstawić młodzieży normy rozwojowe, które są niesamowicie istotne w kwestii rozpoznawania swoich zachowań, czy też niepokojących symptomów, które mogą świadczyć o konieczności konsultacji specjalistycznej. Dodatkowo tematem tym pragniemy wesprzeć uczniów w zakresie normalizacji niektórych stanów emocjonalnych, które są mniej pożądane. Wśród nich możemy wyróżnić: smutek, lęk, strach, niepewność czy bezradność. Dzięki tej wiedzy młodzież będzie mogła skuteczniej przeciwdziałać rozwojowi różnych chorób oraz zaburzeń.

5. Zdrowie mam w głowie- część 1.

TYLKO W WERSJI STACJONARNEJ

Celem warsztatu jest EDUKACJA młodych ludzi dotycząca chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać niepokojące symptomy zarówno u siebie, jak i bliskich osób. Dowiedzą się również, jak rozumieć i monitorować swój stan psychiczny i kiedy zwrócić się po profesjonalną pomoc

6. Zdrowie mam w głowie- część 2.

TYLKO W WERSJI STACJONARNEJ

Warsztat ten jest kontynuacją poprzedniego warsztatu. Oparty będzie o najnowszą wiedzę naukową w dziedzinie PROFILAKTYKI zachorowania na choroby psychiczne ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Będzie można także wrócić do tej samej klasy i odpowiedzieć na pytania, które mogły się narodzić po poprzednim spotkaniu. Ponadto poszukamy odpowiedzi na pytania związane z tym, w jaki sposób można poradzić się samemu i jak korzystać ze wsparcia bliskich osób. Poświęcimy także czas na tematykę czynników ryzyka w tym także stresu i jego profilaktyki.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt.

Harmonogram warsztatów

III. Warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych.

Z racji dużej intensywności pracy zawodowej i tempa życia, dorośli bardzo często odczuwają duże napięcie, niepewność, strach oraz lęk. Aktualna sytuacja pandemiczna dodatkowo nie ułatwia codziennego funkcjonowania, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w tym roku przygotowaliśmy program, który oparty będzie o takie tematy jak: mindfulness, asertywność, depresja oraz konflikty. Poniżej przedstawiamy pełen opis warsztatów oraz serdecznie zapraszamy do udziału.

1. Skuteczne stawianie granic – termin 23 kwietnia 2022, sobota godz. 09:30 – 14:30

Zajęcia będą prowadzone pod kątem rozwoju jednej z najważniejszych kompetencji, mającej za zadanie ochronę osobistego dobrostanu psychicznego jak i zdrowia fizycznego, czyli asertywności. Warsztat oparty praktycznie w całości na ćwiczeniach i możliwości zbadania własnych trudności w obszarze stawiania granic. Pozwoli na jasne odróżnienie zachowań, które są agresywne od tych asertywnych, tak by chroniąc siebie nie naruszać wolności innych osób. Warsztat pozwala na zmianę swoich postaw w relacjach interpersonalnych, które w ostatnim czasie zasługują na szczególną uwagę i wsparcie, po okresie, często bardzo długiej, izolacji społecznej.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

2. Mindfulness – czyli jak dbać o swoją głowę? – termin 14 maja 2022, sobota godz. 9:30 – 14:30

Pojęcie mindfulness zostało zapoczątkowane przez wprowadzenie Programu Obniżania Stresu Opartego na uważności, który pierwotnie był wykorzystywany przy obniżaniu poziomu chronicznego bólu pacjentów, a obecnie jest szeroko stosowany w redukowaniu psychologicznych problemów, jakie wiążą się z występowaniem przewlekłych chorób (np. efektywnie obniża poziom lęku) oraz w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Program ten pomaga też w łagodzeniu doświadczanego stresu i utrzymywaniu dobrego samopoczucia. Bardzo praktyczny warsztat uczący podstawowych technik regulacji emocjonalnej, które przydadzą się w codziennych zmaganiach z trudną rzeczywistością ostatnich miesięcy.

Prowadzący: Magdalena Kot

3. Depresja wśród młodzieży 13+ – termin 17 września 2022, sobota godz. 09:30 – 14:30

Warsztat ten będzie pomocą w kwestii rozpoznawania symptomów, które mogą świadczyć o rozwoju choroby, jaką jest depresja oraz jej przyczynach, skutecznej profilaktyce i formach pomocy w przypadku jej rozpoznania. Wśród wielu trudności, z jakimi zmaga się młodzież niekiedy ciężko jest rozpoznać, czy pewne sygnały świadczą o konieczności konsultacji specjalistycznej, dlatego pragniemy wesprzeć rodziców w tym jakże ważnym obszarze funkcjonowania ich dzieci.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

3. Mediacje sposobem na konflikt – 8 październik 2022, godz. 09.30 – 14:30

Konflikty w relacjach są zjawiskiem powszechnym. Mogą pojawić się na każdej płaszczyźnie naszego życia: w rodzinie, w szkole czy w miejscu pracy. Stając w obliczu sytuacji kryzysowej mierzymy się nie tylko z problemem, ale również z różnego rodzaju trudnymi emocjami. Bezsilność, gniew, poczucie krzywdy czy brak obiektywizmu mogą ostatecznie przyczynić się do pogłębienia nieporozumienia.

Nie zawsze problem da się rozwiązać w pojedynkę. Czasami potrzebne jest wsparcie osoby trzeciej, która, tworząc neutralny grunt pod wspólną rozmowę, pomoże stronom sporu rozwiązać konflikt.
W roli mediatora może wystąpić zarówno rodzic, nauczyciel, jak i profesjonalista. Mediacja to przede wszystkim proces, dzięki któremu pojawia się szansa na znalezienie porozumienia.

Celem warsztatu będzie zrozumienie czym są mediacje oraz w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać.

Prowadząca: Agnieszka Brzeska

4. Depresja wśród młodzieży 13+ – termin 19 listopada 2022, sobota godz. 09:30 – 14:30

Warsztat ten będzie pomocą w kwestii rozpoznawania symptomów, które mogą świadczyć o rozwoju choroby, jaką jest depresja oraz jej przyczynach, skutecznej profilaktyce i formach pomocy w przypadku jej rozpoznania. Wśród wielu trudności, z jakimi zmaga się młodzież niekiedy ciężko jest rozpoznać, czy pewne sygnały świadczą o konieczności konsultacji specjalistycznej, dlatego pragniemy wesprzeć rodziców w tym jakże ważnym obszarze funkcjonowania ich dzieci.

Prowadzący: Kazimierz Ździebło

Wszystkie dziania są BEZPŁATNE.

Obowiązują wcześniejsze zapisy, wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 71 338 30 03.

Zapraszamy do kontaktu!

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami